Dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Hanh, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Hội nghị đã thảo luận và quyết định các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012; Dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IV và phương hướng nhiệm kỳ V; Báo cáo sửa đổi Điều lệ Hội; Dự kiến phân bổ đại biểu dự đại hội toàn quốc nhiệm kỳ V; báo cáo tình hình tư tưởng; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2011 và Báo cáo công tác đối ngoại năm 2011.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 cũng như dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội V nêu rõ: Các cấp hội đã làm tốt nhiệm vụ trọng tâm của Hội là tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, xây dựng Hội TSVM và tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân. Thể hiện là hàng chục vạn hội viên CCB được tín nhiệm bầu vào cấp ủy đảng các cấp (trong đó chiếm 39,5% bí thư đảng bộ cơ sở, 41,2% phó bí thư và gần 60% bí thư chi bộ). Gần 10 vạn hội viên được bầu tham gia các cấp chính quyền (có 2.360 chủ tịch, phó chủ tịch cấp phường, xã, thị trấn, 3.727 cấp ủy các huyện, quận và 446 cán bộ tỉnh, thành phố là hội viên CCB…). Hội động viên 15 vạn CCB là cán bộ đương nhiệm trong các cơ quan Đảng, chính quyền và đoàn thể, doanh nghiệp của trên 5.000 tổ chức cơ sở và 33 Bộ, ngành Trung ương. Đến nay, cả nước có 5.500 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 6.900 hợp tác xã và tổ hợp tác, 36 ngàn trang trại của CCB. Thu hút trên 50 vạn lao động là CCB, CQN và người nghèo vào làm việc với mức lương ổn định. Toàn Hội có 15 vạn hội viên đạt danh hiệu “Làm kinh tế giỏi”, doanh nhân đạt cúp vàng, được tặng các loại huân, huy chương và Anh hùng Lao động. 5 năm qua Hội phát triển thêm 1.178 cơ sở với gần 450 ngàn hội viên, nâng tổng số cả nước có gần 2,6 triệu hội viên CCB và gần 3 vạn câu lạc bộ CQN với 1,1 triệu quân nhân. Các cấp Hội đã phối hợp giải quyết cho gần 10 vạn CCB qua đời được hưởng chế độ tiền tuất và tang lễ; trên 1,8 triệu CCB được cấp thẻ BHYT, trên 1,5 triệu CCB được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và trợ cấp một lần. Hội đã triển khai toàn diện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội IV đề ra. Các đại biểu dự Hội nghị BCH tham gia bình chọn qua tin nhắn cho Vinh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới
Tô Kiều Thẩm