Đến dự có các đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành uỷ TP Cần Thơ; Trung tướng Nguyễn Việt Quân, Uỷ viên T.Ư Đảng, Chính ủy Quân khu 9; đại diện văn phòng Chính phủ, nhiều ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và TP Cần Thơ. Đồng chí Trần Hanh, Chủ tịch T.Ư Hội CCB Việt Nam và các Phó chủ tịch Phạm Hữu Bồng, Phùng Khắc Đăng, Đỗ Công Mùi chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã nghe Thường trực T.Ư Hội báo cáo kết quả hoạt động của Hội 6 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2010; Báo cáo triển khai Kết luận số 66/KL-TƯ của Ban Bí thư; Thông báo về Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và T.Ư Hội CCB Việt Nam và hướng dẫn triển khai ở các cấp Hội; Báo cáo điều chỉnh mức thu hội phí, bổ sung hướng dẫn sử dụng hội phí; Báo cáo về công tác thi đua khen thưởng; Báo cáo chuyên đề “CCB làm kinh tế trong thời kỳ nước ta hội nhập kinh tế quốc tế”; Báo cáo công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm và trang phục đối ngoại, đồng thời thảo luận và Quyết định một số nội dung quan trọng trong chương trình hội nghị.

Sáu tháng đầu năm, toàn Hội đã phấn đấu nổ lực triển khai thực hiện Nghị quyết BCH T.Ư Hội lần thứ 5. Trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhiều cấp Hội đã kết hợp tổ chức báo cáo điển hình, biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, CCB tiêu biểu trong cuộc vận động vào dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai cho CCB học tập chủ đề năm 2010 của cuộc vận động “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” với nhiều hình thức phù hợp với địa phương.

Quán triệt Chỉ thị số 37/CT-TƯ của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 45/HD-CCB của T.Ư Hội CCB và kế hoạch của cấp uỷ Đảng địa phương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ địa phương. Nhiều HV CCB giữ các chức danh công tác Đảng, chính quyền ở cơ sở có đủ tiêu chuẩn, được cấp uỷ giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ khoá mới. Trong đó tỷ lệ CCB là đảng viên được Đại hội tín nhiệm bầu vào cấp uỷ khoá mới chiếm tỷ lệ khá cao như Nam Định, Hà Tỉnh trên 60%; đặc biệt huyện Tam Kỳ (Quảng Nam) có 108 chi bộ thôn, khu phố, thì có 109 CCB được tín nhiệm bầu bí thư, phó bí thư chi bộ.

Thường trực T.Ư Hội đã phối hợp với Ban Dân vận T.Ư, Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc triển khai Kết luận 66-KL/TƯ của Ban Bí thư, tổ chức tập huấn cho cán bộ các Tỉnh, Thành hội. Căn cứ vào hướng dẫn của T.Ư Hội, nhiều cấp Hội đã phối hợp với Ban Dân vận làm tham mưu cho cấp uỷ triển khai Kết luận 66-KL/TƯ của Ban Bí thư và xây dựng chương trình hành động của cấp mình.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã bám sát chủ trương chính sách ưu tiên của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành, các chủ trương kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương và Nghị quyết của BCH T.Ư Hội để xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cụ thể các nội dung hoạt động kinh tế ở các cấp Hội. Hội CCB các tỉnh, thành phố chỉ đạo củng cố và kiện toàn các tổ tiết kiệm vay vốn, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay và quản lý chặt chẽ nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội được 870,719 tỷ đồng, nâng tổng số dư nợ lên 10.472,795 tỷ đồng; vốn vay hỗ trợ việc làm bổ sung năm 2010 là 1,5 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ quốc gia về việc làm lên 421,477 tỷ đồng, HV giúp vốn cho nhau vay phát triển sản xuất được gần 170 tỷ đồng... đã tạo việc làm cho 105.313 HV, góp phần giảm nghèo được 17.427 hộ CCB (tương đương 1,2%), vận động và phối hợp các ban, ngành ở địa phương, các doanh nghiệp hỗ trợ giúp đỡ xoá nhà dột nát cho CCB được 2.470 căn nhà. Ngoài ra, các doanh nghiệp của CCB ở các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hoá, Bắc Giang, Lào Cai, Thừa Thiên-Huế... đã tổ chức các câu lạc bộ hoặc Hiệp hội doanh nghiệp CCB đi vào hoạt động, bước đầu có hiệu quả.

Ngoài ra tại Hội nghị, Thường trực T.Ư Hội báo cáo công tác phối hợp với Bộ Quốc phòng tham gia với Ban chỉ đạo 138, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung đối tượng xuất ngũ về địa phương tham gia công tác đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước không được hưởng chế độ theo Quyết định 142/QĐ-CP đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung đối tượng hưởng chính sách theo Quyết định 38/2010/QĐ-TTg ngày 6-5-2010. Báo cáo Ban Tổ chức T.Ư về những bất hợp lý về chế độ lương đối với CCB hiện nay và kiến nghị Ban chỉ đạo Đề án 285 của Ban Bí thư T.Ư bổ sung những vấn đề cấp bách trước mắt đối với Hội CCB. Những đề xuất đó đã được Ban Tổ chức T.Ư tiếp nhận và báo cáo lên Bộ Chính trị xem xét.

Sáu tháng cuối năm 2010 rất nặng nề trong thực hiện nhiệm vụ trách nhiệm tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và nhiệm vụ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh bền vững, bảo đảm ổn định đời sống cho CCB, động viên cán bộ, hội viên phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên định vững vàng, tạo sự đồng thuận để hoàn thành nhiệm vụ. Tập trung nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục và nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy trí tuệ tham gia góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị, tham gia phát hiện, giới thiệu nhân sự và bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng. Chỉ đạo các cấp Hội tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động. Tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức là văn minh” gắn với Đại hội Đảng các cấp và tổ chức tốt Hội Nghị và giao lưu các điển hình tiên tiến CCB làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ (vào tháng 9-2010). Tuyên truyền vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thực hiện các biện pháp tiết kiệm trong sử dụng năng lượng và tiêu dùng để ngăn chặn tái lạm phát; tham gia các hoạt động môi trường, hoạt động tình nghĩa; tích cực tham gia xây dựng mô hình nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế....

Với tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ chính trị và công tác Hội trong cả nước, BCH T.Ư Hội đã tập trung trí tuệ thảo luận, thống nhất các nội dung Hội nghị. Để thực hiện Kết luận 66-KL/TƯ của Ban Bí thư có hiệu quả cao, các cấp Hội cần tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc Kết luận của Ban Bí thư đến toàn thể hội viên, để nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện Nghị quyết 09. Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và T.Ư Hội CCB Việt Nam là cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp công tác trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội. Thống nhất từ cơ sở đến T.Ư Hội tiến hành Đại hội nhiệm kỳ V (2012 - 2017) trong một năm (2012). Để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Hội. BCH T.Ư Hội nhất trí tăng mức đóng hội phí là 2.000 đồng/người/tháng, thời gian thực hiện từ ngày 1-1-2011. Mức trích giữ và nộp hội phí là 40% (chi hội), 40% (cơ sở Hội). BCH T.Ư Hội nhất trí triển khai chuyên đề “CCB làm kinh tế trong thời kỳ nước ta hội nhập kinh tế quốc tế”. Tiếp tục phát triển quan hệ đối ngoại với CCB các nước để tuyên truyền về đất nước, con người Việt Nam, đẩy mạnh đối ngoại về kinh tế, tập trung phát triển quan hệ với Lào, Cam-pu-chia và các nước châu Phi. Triển khai chương trình “Thăng Long - Hồn thiêng sông núi”, tập trung vào những nội dung: CCB tham gia mít tinh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội theo đề án của Chính phủ giao cho Hội CCB Việt Nam.

Phương Nghi