Ngày 3-7-2020, tại trụ sở T.Ư Hội, Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam Khóa VI tổ chức Hội nghị lần thứ 6. Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại biểu Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo T.Ư cùng các đồng chí trong Thường trực, ủy viên BCH T.Ư Hội.

Hội nghị nghe và thảo luận Báo cáo công tác Hội 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm; Báo cáo công tác Tuyên giáo và công tác Kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 04/NQ-CCB về công tác cán bộ Hội và xây dựng BCH các cấp; Báo cáo thu chi hội phí; bầu bổ sung BCH T.Ư Hội.

Báo cáo công tác Hội 6 tháng đầu năm 2020 nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư Hội lần thứ 5 (Khóa VI) với 7 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020, 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã triển khai toàn diện các mặt công tác, đó là: Thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững sự ổn định chính trị ở cơ sở. Trong đó, nổi bật là các đợt sinh hoạt chính trị trước các sự kiện, kỷ niệm, đại hội Đảng các cấp… Tích cực thực hiện phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình KTXH ở địa phương. Trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, toàn Hội đã xóa được 10.167 hộ CCB nghèo; vận động, khai thác các nguồn kinh phí xóa được 1.924 căn nhà dột nát cho hội viên CCB. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam trong nắm tình hình thiệt hại và chỉ đạo các doanh nghiệp, HTX, trang trại khắc phục hậu quả dịch bệnh; thực hiện đúng các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào, chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương. Tiêu biểu là Chương trình phối hợp giữa Hội CCB Việt Nam và Ủy ban ATGT quốc gia với Bộ Công an. Chương trình phối hợp MTTQ Việt Nam thực hiện vận động guyên góp Quỹ phòng chống thiên tai, tham gia hiến máu nhân đạo... Đặc biệt, Hội CCB Việt Nam đã tích cực chủ động tham gia phòng, chống có hiệu quả đại dịch Covid-19; được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân đánh giá cao. Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực tham gia xây dựng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên. Các cấp Hội chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ: Phối hợp với Đoàn Thanh niên và tập hợp CQN; thực hiện công tác đối ngoại và xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và thực hiện có nền nếp công tác kiểm tra, giám sát...

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Được thay mặt Thường trực T.Ư Hội tiếp thu những ý kiến tâm huyết, đầy trách nhiệm nêu ra những khó khăn, trăn trở trong thực hiện Quy định 212 của Ban Bí thư. Đồng chí cũng đề nghị các Chủ tịch Hội cần chủ động có ý kiến với cấp ủy địa phương. Ý kiến xác đáng, mạnh dạn thì sẽ có tác dụng. Đối với việc đóng góp sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 04/NQ-CCB, Thường vụ BCH tiếp thu ý kiến Hội nghị, tiếp tục chuẩn bị, hoàn chỉnh để phiên họp BCH cuối năm xem xét, quyết định.

Về thực hiện các mặt công tác của Hội 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Hội khẳng định: Hội đã đạt được rất nhiều thành công trên các mặt. Đặc biệt là CCB tham gia chống đại dịch Covid-19 bằng cả nhân lực, vật lực và tài lực. Cùng với đó là tham gia tích cực vào đại hội Đảng các cấp.  Đồng chí lưu ý, để hoàn thành tốt những mặt công tác, tham gia và bảo vệ đại hội Đảng, các cấp Hội cần tập trung thực hiện tốt các nội dung trong 6 tháng cuối năm là: Thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, kiểm tra; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, hội viên; đấu tranh chống sự phá hoại của các thế lực phản động, thù địch; tham gia tích cực vào xây dựng văn kiện. Các cấp Hội cũng cần tích cực thúc đẩy CCB làm kinh tế, phấn đấu giảm nghèo, giúp đỡ lẫn nhau. Tham mưu cho chính quyền giúp đỡ CCB về mọi mặt.

Hội nghị tiến hành bầu bổ sung 5 đồng chí vào Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam Khóa VI với sự thống nhất tín nhiệm cao.

Tin và ảnh: Quang Huy - Anh Hải