Chủ tịch Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam Khóa VI, lần thứ 10, tổ chức tại Hà Nội ngày 6-7-2022. Sau 2 năm không thể tổ chức phiên họp trực tiếp, Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam.

Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017-2022 tập trung thảo luận, cho ý kiến về việc thực hiện sơ kết các mặt công tác Hội sáu tháng đầu năm 2022 và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia ý kiến, làm rõ thêm kết quả hoạt động và những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn của các cấp Hội trong thời gian qua, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội trong giai đoạn tới.

Qua thảo luận thẳng thắn, sôi nổi, các ý kiến tâm huyết, thiết thực của đại biểu Hội CCB các tỉnh, thành như Hà Tĩnh, Nam Định, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Định… thông qua hình thức phát biểu trực tiếp và bằng văn bản đã góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong thực hiện các nhiệm vụ của Hội CCB các cấp…

Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Qua đánh giá của Hội nghị, sáu tháng đầu năm 2022, các cấp Hội thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận CCB, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội; chủ động, tích cực, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tiến hành, phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành, đơn vị, địa phương trong điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác Hội.

Một điểm nhấn trong sáu tháng đầu năm là việc các cấp Hội quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Ngành Y tế, chỉ thị, kế hoạch của các địa phương trong phòng, chống đại dịch Covid-19 đạt kết quả tốt, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Thích ứng nhanh với tình hình, đề xuất, tham mưu các giải pháp kịp thời, sáng tạo, hiệu quả,;hầu hết các cấp Hội cơ sở có cán bộ, hội viên tham gia trong các “Tổ Covid cộng đồng”…, đồng thời, chủ động giúp đỡ hội viên có khó khăn, hoạn nạn do Covid-19 gây ra. Thường trực T.Ư Hội trích 2,028 tỷ đồng từ nguồn quỹ ủng hộ của hội viên để hỗ trợ cho 607 hội viên từ trần và 2.713 hội viên gặp khó khăn do Covid-19.

Ngoài các nội dung sơ kết thường xuyên, Hội nghị còn chú trọng đưa vào chương trình thảo luận xây dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành T.Ư Hội thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Chương trình đề ra mục tiêu cụ thể (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025): Tỷ lệ hộ CCB nghèo bình quân giảm từ 1-1,5%/năm; hộ CCB nghèo là dân tộc thiểu số giảm hơn 3%/năm; hộ CCB nghèo ở các huyện nghèo giảm 4-5%/năm; phấn đấu xóa 70% nhà dột nát, nhà tạm cho gia đình hội viên CCB, xóa 100% nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên CCB là người có công và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hộ CCB có đời sống khá và giàu đạt hơn 70%... Ngay từ đầu năm 2022, T.Ư Hội CCB Việt Nam tập trung nhiều nguồn lực, triển khai chương trình hỗ trợ, giúp đỡ xã Bình Yên - xã đặc biệt khó khăn vùng ATK thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Hội CCB các cấp, Ban Chấp hành T.Ư Hội yêu cầu Hội CCB các cấp cần thực hiện tốt Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” trong tình hình mới… Trong đó có các nội dung: Đổi mới phương thức lãnh đạo ở tất cả các cấp bằng những quy chế, quy định, quy trình cụ thể, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tạo điều kiện để các cấp Hội phát huy quyền chủ động, sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý thống nhất của T.Ư Hội; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp Hội từ T.Ư tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, bám sát cơ sở, nói đi đôi với làm…

Chủ tịch Nguyễn Văn Được (thứ ba, phải sang) nói chuyện cùng các Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội.

Tập trung chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội Hội CCB các cấp; tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII

Sáu tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ nổi bật, xuyên suốt của các cấp Hội là luôn chủ động, nhạy bén nắm vững tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo các cấp chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ trung tâm là đại hội nhiệm kỳ các tổ chức cơ sở Hội và cấp trên trực tiếp; chủ động, tích cực chuẩn bị cho đại hội cấp tỉnh, thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Theo báo cáo của các tỉnh, thành Hội, đến ngày 15-6, có 13.575 tổ chức Hội cơ sở (99,9%) tổ chức xong đại hội; cấp huyện và tương đương tổ chức đại hội được 147/798 đơn vị (18,5%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, khuyết điểm trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội nhiệm kỳ cấp cơ sở… Các đại biểu bày tỏ mong muốn T.Ư Hội có phương án giải quyết một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; xây dựng tổ chức cơ sở Hội…

Thường trực T.Ư Hội thông qua văn kiện, đề án nhân sự, kế hoạch của 3 Hội CCB các tỉnh Quảng Nam, Sóc Trăng, T.P Hải Phòng, tổ chức đại hội điểm và phân công các tổ phái viên của cơ quan T.Ư Hội giúp Thường trực theo dõi, chỉ đạo đại hội các tỉnh, thành Hội và Khối 487. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ đại hội điểm là cơ sở quan trọng để tổ chức thành công đại hội các tỉnh, thành phố và  Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.

Một số nội dung quan trọng Hội nghị tập trung giải quyết là hoàn thiện một bước công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2026). Ban Chấp hành tiến hành thảo luận, góp ý các văn kiện của đại hội, xây dựng đề án nhận sự của đại hội, lên kế hoạch công tác bảo đảm cho đại hội để báo cáo Ban Bí thư, các Ban Đảng T.Ư, báo cáo Ban Chấp hành T.Ư Hội phiên họp lần thứ 11. Trong đó, chú trọng chuẩn bị tốt nhân sự cán bộ chủ chốt của Hội ở những nơi chưa tổ chức đại hội, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, thống nhất giữa tổ chức Hội với cấp ủy cùng cấp.

Hội nghị bổ sung 5 đồng chí vào Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam Khóa VI và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội, chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Từ nay tới cuối năm, các cấp Hội ưu tiên tập trung hoàn thành kế hoạch đại hội nhiệm kỳ Hội CCB cấp huyện, quận và tương đương trước ngày 31-7; cấp tỉnh, thành phố trước ngày 15-10 và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII vào tháng 12-2022.

Hồ Thanh Hương