Đại diện Hội DN CCB tỉnh Yên Bái trao tiền hỗ trợ xây Nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình ông Lò Văn Được ở Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn.

Giữ vững, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; xung kích đi đầu trên mặt trận phát triển kinh tế, những hội viên Hội Doanh nhân CCB tỉnh Yên Bái (viết gọn là Hội) đã và đang có những đóng góp tích cực cho phát triển của địa phương, làm giàu cho bản thân, gia đình, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, nghĩa tình đồng đội và an sinh xã hội.

Được thành lập năm 2021, Hội hiện có 135 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 5 tổ chức Hội gồm: T.P Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Yên Bình, Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên. Ngay sau khi thành lập, Hội kiện toàn tổ chức, chú trọng tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) là CCB, CQN tham gia; tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội và Hội CCB tỉnh; phối hợp xúc tiến vận động thành lập các CLB “CCB, CQN SXKD giỏi” cấp huyện, thị xã.

Hơn 2 năm qua, tuy chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 nhưng các doanh nhân CCB phát huy bản lĩnh, sáng tạo, vững vàng chèo lái doanh nghiệp của mình vượt qua khó khăn, xây dựng chiến lược SXKD, tạo việc làm thường xuyên có thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động. Năm 2022, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định, yêu cầu về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, các hội viên phát huy được tiềm năng, thế mạnh của mình phát triển hoạt động SXKD, dịch vụ phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn vị. Nhờ đó đã đảm bảo việc làm ổn định, thu nhập ngày càng tăng, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, quyền lợi cho người lao động. Tổng doanh thu toàn Hội đạt hơn 26.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 7.400 lao động, trong đó có nhiều lao động là con em của đồng đội, có thu nhập từ 5,5 đến 10 triệu đồng/tháng/người. Tiêu biểu như Công ty TNHH Đồng Tiến; Công CP Thương mại, du lịch hồ Thác Bà; Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh; Trung tâm Tổ chức sự kiện Đại Vượng; Nhà hàng Tây Bắc; Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Tùng Dương; HTX Tín dụng Văn Chấn; Công ty chè Hữu Hảo; Công ty CP Xây dựng Đại Lộc…

Doanh nhân CCB Nguyễn Quảng Đại - Chủ tịch Hội chia sẻ: “Mục đích hoạt động của Hội là tập hợp các doanh nhân là hội viên CCB, CQN trong tỉnh nhằm hỗ trợ nhau trong SXKD; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên trong hoạt động kinh tế. Đồng thời, Hội cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm là động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội và góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Đúng vậy. Không chỉ đẩy mạnh SXKD, làm giàu cho gia đình, các DN CCB còn nêu cao ý thức trách nhiệm với xã hội, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và hưởng ứng các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội. Điển hình như trong đợt dịch Covid-19 năm 2021, Hội huy động được 26 tập thể và 115 cá nhân ủng hộ tổng số tiền 16,79 tỷ đồng; trong đó, tiền mặt là 16,45 tỷ đồng. Riêng Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh ủng hộ 15,75 tỷ đồng và hiện vật quy ra tiền là 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội làm tốt công tác từ thiện như trao tặng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Từ thiện xã hội” hơn 1,3 tỷ đồng; ủng hộ thiên tai, bão lũ 453 triệu đồng; trao tặng 4 Nhà tình nghĩa cho CCB có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 240 triệu đồng…

Năm 2022, Hội ủng hộ Quỹ “Phòng, chống Covid-19” 325 triệu đồng; ủng hộ xây dựng 2 Nhà tình nghĩa tại T.P Yên Bái và huyện Văn Chấn số tiền 120 triệu đồng; tặng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo với số tiền 2.185 triệu đồng…

Tháng 7-2022, Hội tổ chức thành công Đại hội lần thứ I. Tại Đại hội này, Hội đề ra nhiều mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ quan trọng cho cả nhiệm kỳ. Trong đó, riêng nhiệm vụ SXKD, Hội đề ra mục tiêu doanh thu hằng năm đạt từ 23.000-27.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 4,8-9 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện tốt các chính sách chế độ cho người lao động, đảm bảo việc làm ổn định, với thu nhập ngày càng tăng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại... Các doanh nhân CCB tiếp tục chủ động cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, xóa đói giảm nghèo…

Sau hơn 2 năm hoạt động, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Yên Bái đã tạo ra môi trường hoạt động tích cực, ý nghĩa và thiết thực để các hội viên phát huy tiềm năng, thế mạnh trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong phát triển kinh tế. Qua đó vươn lên làm giàu chính đáng, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác an sinh xã hội địa phương.

Vũ Minh