Các cơ sở, Công ty sản xuất kinh doanh của hội viên CCB giữ vững và phát triển khá chủ yếu là các cơ sở du lịch và dịch vụ. Tuy nhiên, còn nhiều cơ sở gặp không ít khó khăn, nhất là lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp rớt giá, tiêu thụ chậm, dịch cúm gia cầm bùng phát, thời tiết khô hạn kéo dài...nhưng với sự chỉ đạo, điều hành sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, cùng với sự cố gắng của hội viên Hội doanh nhân CCB tăng cường củng cố cơ chế điều hành, nâng cao năng lực sản xuất, chú trọng sản xuất những mặt hàng có giá trị cao, tăng cường tìm đầu ra, liên doanh, liên kết nên đã vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất.
BCH Hội tập trung chỉ đạo các Chi hội phối hợp với Thường trực Hội CCB các Huyện, Thị, Thành hội và Hội cơ sở vận động các doanh nhân CCB làm đơn xin ra nhập Hội, đã phát triển thêm 02 hội viên (ở Chi hội 2 và 3), đưa quân số toàn Hội là 63 hội viên. Các Chi hội đã tiến hành họp Chi hội, Quán triệt Nghị quyết BCH Hội về phương hướng hoạt động trọng tâm năm 2014, đánh giá tình hình hoạt động của Chi hội, xác định nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu của Chi hội năm 2014. Thương trực Hội thông báo kết quả Hội nghị của BCH Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam lần thứ 2, nhiệm kỳ 2013-2018.
Nhân dịp tết cổ truyền Giáp Ngọ năm 2014, Hội doanh nhân CCB tỉnh đã phối hợp với Hội CCB tỉnh tặng 17 xuất quà, trị giá 3,4 triệu đồng cho các đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn; ngoài ra các hội viên của Hội ở các địa phương cũng đã tích cực tặng quả, ủng hộ người nghèo, gia đình chính sách đón tết bằng nhiều hình thức khác nhau trị giá trên 490 triệu đồng, tiêu biểu là hội viên: Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Chí Thành ở Chi hội 1; Nguyễn Xuân Thùy, Cao Duy Chung, riêng Đỗ Hữu Việt ủng hộ 300 triệu thuộc - Chi hội 2; Trương Công Lộc; Nguyễn Văn Mý, Võ Minh Hùng – Chi hội 3; Phạm Văn Đoàn, Lê Quang Dưỡng, Nguyễn Văn Dũng – Chi hội 4; Cù Văn thành, Huỳnh Văn Thanh – Chi hội 5; Phạm Thanh Vân – Chi hội 6 và nhiều hội viên khác.
Cũng tại buổi sơ kết, Hội đã thống nhất tiếp tục phối hợp với các Hội doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức Hội thảo, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong SXKD và điều hành hoạt động của Hội. Động viên các hội viên tham gia Chương trình “ Văn hóa Doanh nhân 10 năm một chặng đường” nhân kỷ niệm 10 năm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2014) và Chương trình “Giao lưu CCB và vinh danh các Doanh nhân CCB, doanh nghiệp Việt Nam, Doanh nghiệp Quốc phòng tiêu biểu” nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô.
Công Thi