Do yêu cầu phát triển công tác thông tin, tuyên truyền về Hội ngày càng đa dạng và phong phú; thông tin điện tử có ưu thế là chuyển tải thông tin kịp thời cho bạn đọc, qui mô phổ biến rất rộng , trong khi đó chi phí lại thấp, nhiều đối tượng tham gia truy cập thuận lợi. Vì thế, Đảng đoàn, Thường trực Thành hội (sau khi đã có sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền) đã quyết định thành lập Ban biên tập Trang Thông tin điện tử. Sau một thời gian chuẩn bị, sáng 01/10 chính thức đi vào hoạt động.
Phát biểu tại lễ Khai trương, đồng chí Trần Thanh Huyền nhấn mạnh, trang thông tin điện tử ra đời là một tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của trên 60 ngàn hội viên CCB và nhân dân TP Hồ Chí Minh, các tỉnh thành trên cả nước. Tuy nhiên, Ban biên tập cần chú trọng về nội dung tin, bài cần được thẩm định chặt chẽ và chấp hành nghiêm Luật Báo chí và các văn bản Quy phạm pháp luật về quy chế phát ngôn, quy chế quản lý, sự dụng thông tin. Công tác tuyên truyền tập trung những nội dung cơ bản về CCB tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN; phong trào thi đua CCB gương mẫu, nhất là hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong địa bàn dân cư. Trước hết, phải phân công, phân nhiệm cho các Thành viên trong ban biên tập, đề cao trách nhiệm của cá nhân để tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
HỮU HUY