Đồng chí Mùa A Trá - Chủ tịch Hội CCB tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2022.

Ngày 5/1, Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh, các huyện, thành phố… dự.

Năm 2022, Hội CCB tỉnh tổ chức 149 buổi tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề, kết luận của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ nhiệm kỳ 2022-2025. Đến nay, các cấp hội CCB trong tỉnh tuyên truyền 51 buổi cho trên 2.700 lượt hội viên tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; tặng 124 suất quà cho 124 hội viên CCB nghèo an tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với tổng trị giá trên 39 triệu đồng. Đồng thời, tặng 9 nhà “Nghĩa tình CCB” với tổng trị giá 360 triệu đồng; hỗ trợ xóa 16 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên nghèo. Giải quyết chế độ mai táng phí cho 25 đồng chí với số tiền trên 370 triệu đồng.

Hiện, Hội CCB tỉnh có 9 tổ chức hội, 132 cơ sở hội, sinh hoạt tại 855 chi hội với 12.781 hội viên; trong đó, kết nạp mới 371 hội viên. Các cấp hội CCB trong tỉnh tổ chức kiểm tra giám sát 52 tổ chức hội, 239 chi hội và kiểm tra trên 2.000 hội viên.

Năm 2023, Hội CCB tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức hội; phấn đấu giảm tỷ lệ hội viên nghèo từ 2 - 4%, xoá từ 20 - 25 nhà tre, nhà dột nát; đẩy mạnh phong trào CCB sản xuất kinh doanh giỏi; phấn đấu tăng tỷ lệ hộ CCB có đời sống khá, giàu từ 70% trở lên và từ 90 - 100% gia đình hội viên nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu được vay vốn để phát triển kinh tế.

Một số ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị bàn về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các phong trào thi đua; kinh nghiệm đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức hội; đẩy mạnh phong trào CCB sản xuất, kinh doanh giỏi..

Tại hội nghị, Hội CCB tỉnh phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2023.

Dịp này, 10 tập thể, 17 cá nhân nhân được Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2022; 3 cá nhân được tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội CCB năm 2022.

Thu Minh