Ban Chấp hành Hội Cựu chiến tỉnh Sóc Trăng khóa VII ra mắt Đại hội.

Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam đề nghị Hội Cựu chiến (CCB) tỉnh Sóc Trăng trước hết phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đối với Hội cựu chiến binh Việt Nam là “Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Trong 2 ngày 14 – 15/07/2022, Hội Cựu chiến (CCB) tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là đơn vị được TW Hội CCB Việt Nam chọn làm Đại hội điểm cấp tỉnh. Đồng chí Thượng tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam và ông Lâm Văn Mẫn, UVBCHTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng dự và chỉ đạo Đại hội. Về dự Đại hội có Lãnh đạo Hội CCB 20 tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ và 209 đại biểu chính thức đại diện cho trên 18.870 cán bộ, hội viên, CCB toàn tỉnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2017 – 2022, hàng năm các cấp Hội đều xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, nhằm khơi dậy và phát huy các nguồn lực, tạo điều kiện để giúp những hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu chính đáng, cải thiện đời sống cho chính hội viên, gia đình hội viên, góp phần phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Từ các phong trào, mô hình đã góp phần nâng mức sống hộ hội viên; nếu như đầu nhiệm kỳ hộ khá, giàu 54,65%, hộ cận nghèo 6,66% và hộ nghèo 6,29%. Hiện nay có 57,92% hộ khá, giàu; 5,32% hộ cận nghèo và 1,22% (222 hộ) hộ nghèo. Trong nhiệm kỳ đã xóa được 1.018 hộ nghèo (chiếm 5,07%), phấn đấu đến cuối năm 2022 xóa hết 222 hộ nghèo còn lại.

Đồng chí Thượng tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận về phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Học tập và làm theo lời Bác phải thiết thực cụ thể, lời nói đi đôi với việc làm”; mô hình sản xuất quanh nhà cải thiện đời sống hội viên CCB...

Đồng chí Lê Trung Hậu Chủ tịch Hội CCB Sóc Trăng khai mạc Đai hội

Thay mặt Trung ương Hội CCB Việt Nam, đồng chí Thượng tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chúc mừng những kết quả mà Hội CCB tỉnh Sóc Trăng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bằng nhiều hoạt động cụ thể, có hiệu quả như trong báo cáo đã đề cập, Hội CCB tỉnh Sóc Trăng tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong đời sống xã hội ở địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, góp phần quan trọng và sự phát triển của phong trào CCB cả nước.

Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến tỉnh Sóc Trăng lần VII đi dự Đại hội Hội CCB Việt Nam ra mắt và hứa hẹn trước Đại Hội.

Tôi nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 – 2027 đại hội đã xác định. Phương hướng, nhiệm vụ Đại hội xác định đã quán triệt tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cơ bản có tính định hướng của Ban Chấp hành Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam trình Đại hội toàn quốc Hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, được vận dụng sát và sáng tạo phù hợp với đặc điểm tình hình của Hội Cựu Chiến binh tỉnh Sóc Trăng.

“Các cấp hội là phải đoàn kết, giúp đỡ nhau nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; nhiệm kỳ vừa qua hội Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng đã đạt được những thành tích rất tốt, nhiệm kỳ mới cần phát huy hơn nữa để giảm nhanh và bền vững số hội viên Cựu chiến binh nghèo, chú trọng động viên, khuyến khích và nhân rộng mô hình CCB sản xuất, kinh doanh giỏi, phát huy tiềm năng của các doanh nghiệp CCB,  Cựu quân nhân, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chăm lo xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, chú trọng bồi dưỡng cho cán bộ hội, nhất là cơ sở, số đồng chí mới tham gia công tác hội về kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ năng lực công tác” – đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam khẳng định.

Thay mặt Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng, ông Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh, Hội cần xác định rõ vai trò, vị trí của Hội là một tổ chức chính trị – xã hội đặc biệt, cán bộ, hội viên phải luôn thể hiện sự vững vàng về tư tưởng chính trị, tiếp tục nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiêu biểu gương mẫu trên mọi lĩnh vực. Việc nâng cao chất lượng tổ chức hội và hội viên là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của hội.

Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương chính sách có liên quan đến CCB. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị; phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, sản xuất kinh doanh giỏi đạt nhiều kết quả; có nhiều giải pháp xóa nghèo, xóa nhà tạm, nhà bức xúc tạo điều kiện cho cựu chiến binh vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.

“Tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong thực hiện “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có sự lan tỏa, đạt kết quả thiết thực, giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới”, khẳng định sự phát triển lớn mạnh của cán bộ, hội viên và tổ chức CCB tỉnh nhà” – ông Mẫn nói.

Đại hội thông qua Nghị quyết, đề ra một số nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, đó là: Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội cần thực hiện toàn diện 5 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, trong đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực hiện thắng lợi, hiệu quả đối với các khâu đột phá: Củng cố, nâng cao chất lượng về mọi mặt của tổ chức Hội các cấp; giúp nhau giảm nghèo nhanh, bền vững xóa 100% nhà tạm, nhà bức xúc cho hộ CCB mới phát sinh; xây dựng, phát triển mô hình kinh tế tập thể, và với quyết tâm chính trị cao nhất kéo giảm nợ quá hạn xuống dưới 0,4%; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, gắn với phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” chất lượng, hiệu quả. Hàng năm có trên 90% tổ chức Hội các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ (có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); trên 95% “Hội viên gương mẫu”.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB khóa VII, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB Việt Nam gồm 04 đồng chí.Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa VII đã bầu Ban Thường vụ gồm 10 người, đồng chí Lê Trung Hậu, Chủ tịch Hội CCB khóa VI tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

                                                                 PHƯƠNG NGHI