Các đại biểu tham dự hội nghị

Ngày 7-7, Hội Cựu chiến binh tỉnh (CCB) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp Hội CCB tỉnh đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “CCB gương mẫu bảo vệ an ninh trật tự”, cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, củng cố mô hình “CCB gương mẫu xây dựng xứ, họ đạo bình yên”…

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh do CCB làm chủ tiếp tục phát triển, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Hiện có 14 doanh nghiệp, 34 tổ hợp tác, 34 hợp tác xã, 80 trang trại và 212 gia trại, 983 hộ kinh doanh, dịch vụ do CCB làm chủ. Có 740 hộ được công nhận danh hiệu “Sản xuất, kinh doanh giỏi”…

Bên cạnh đó, từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội CCB Việt Nam và CCB các đơn vị bạn, cùng với sự đóng góp của cán bộ, hội viên trong tỉnh, các cấp hội đã hỗ trợ trên 1,5 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa 31 nhà cho CCB có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp hội vận động CCB gương mẫu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp vào các quỹ nhân đạo, từ thiện với tổng số tiền trên 4,7 tỷ đồng….

Hội nghị cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, như: tiếp tục quán triệt, xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu bảo vệ an ninh trật tự”; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, nhân rộng các mô hình kinh tế, vận động các hộ gia đình CCB vươn lên thoát nghèo và làm kinh tế giỏi…

Phạm Hà