Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 9/7, Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội CCB tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Toàn tỉnh kết nạp mới trên 500 hội viên. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế có 12 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 24 HTX, 21 THT, 2.074 trang trại, gia trại và 1.292 hộ kinh doanh giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 9.500 lao động. Nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH tạo nguồn vốn vay cho hội viên CCB với tổng dư nợ 804 tỷ đồng. Duy trì xây dựng nguồn quỹ Hội đạt 30,6 tỷ đồng, bình quân 566.600 đồng/hội viên. Các hoạt động giúp đỡ hộ nghèo, chăm sóc người có công, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ được triển khai với tổng kinh phí 724 triệu đồng. Tham gia quyên góp 67,1 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 của tỉnh.

Hội nghị đã thảo luận, đề ra các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên CCB. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kết nạp hội viên mới. Duy trì thực hiện các hoạt động hướng về cơ sở, chú trọng đảm bảo an sinh xã hội cho hộ CCB thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nỗ lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Đức Anh