Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp khóa VII ra mắt trước Đại hội.

Trong 2 ngày 21 – 22/09/2022, Hội Cựu chiến (CCB) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đến dự Đại hội có các đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Công Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Cụm trưởng Cụm Thi đua số XI, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bến Tre; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội; lực lượng vũ trang tỉnh cùng 198 đại biểu đại diện cho 17.271 hội viên CCB toàn tỉnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cấp Hội CCB Đồng Tháp có sự phấn đấu vươn lên liên tục, có nhiều mặt đạt được hiệu quả cao nhất; tạo sức mạnh tổng hợp để Hội CCB tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh lần thứ VI đã đề ra.

Từ phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, từng hội viên đã phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngại khó khăn, không đầu hàng số phận, đoàn kết tương trợ để cùng nhau vượt qua đói nghèo, có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Nhiều hội viên đã xây dựng được mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hội CCB các cấp chọn xây dựng các mô hình phù hợp như 3+1; 5+1; 9+1 (phân công 3 – 5 hoặc 9 hội viên khá, giàu giúp 1 hội viên nghèo) được phát triển mạnh mẽ, đã thúc đẩy sự vươn lên của hội viên, mang lại hiệu quả, góp phần giảm nhanh hộ hội viên nghèo. Nếu như đầu nhiệm kỳ hộ nghèo còn là 632 hộ CCB (chiếm 3,54%); hiện chỉ còn 62 hộ (chiếm 0,36%); hộ khá giàu chiếm 58,68%.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại Đại hội.

Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, trong đó công tác chính trị tư tưởng được coi là công tác quan trong hàng đầu nhằm nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ hội viên. Hàng năm, Hội cơ sở và cấp huyên gần 100% “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, có trên 20% “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; có trên 95% hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”; trên 98% gia đình CCB đạt “Gia đình văn hóa”.

Thay mặt Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh vị trí, vai trò của Hội CCB là một tổ chức chính trị – xã hội đặc biệt, là cơ sở chính trị của Đảng, chính quyền và Nhân dân. Đồng thời đề nghị, từng tổ chức Hội và hội viên CCB trong tỉnh tiếp tục phát huy, thể hiện sự gương mẫu trên mọi lĩnh vực; trở thành những tấm gương sáng trong xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình –năng động – sáng tạo. Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tiếp tục duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động thi đua “CCB gương mẫu”, mô hình “CCB xây dựng cuộc sống ấm no bền vững” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào dân vận khéo; quan tâm công tác giáo dục truyền thống cách mạng; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp khóa VII.

Nhiệm kỳ VII (2022 – 2027), tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phát huy vai trò đoàn kết, tập họp các thế hệ CCB, Cựu quân nhân và vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các phong trào của địa phương; tiếp tục nhân rộng mô hình “Cựu chiến binh xây dựng cuộc sống ấm no bền vững”, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Đại hội thông qua Nghị quyết, đề ra một số nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 là hàng năm mỗi Hội cơ sở có từ 5 ý kiến trở lên đóng góp xây dựng đảng và xây dựng chính quyền. Mỗi Hội cơ sở đăng ký ít nhất 01 mô hình “Dân vận khéo”, được cấp ủy cùng cấp công nhận và tổ chức hoạt động tốt. Cơ bản xóa nghèo cấp huyện, hội nghèo còn dưới 2% theo chuẩn mới. Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân hội viên CCB tương đương 3.434 USD. Hội CCB cấp huyện mỗi năm vận động ít nhất cất 2 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên CCB, mỗi căn từ 70 triệu đồng trở lên (cả đối ứng)...

Các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017 – 2022 được tặng Bằng khen của UBND tỉnh.

Sau 2 ngày làm việc đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 26 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB khóa VII, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Cựu chiến binh Việt Nam gồm 4 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa VII đã bầu đồng chí Phan Hoàng Nam, Ủy viên BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB khóa VI tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Tháp khóa VI được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong xây dựng Hội CCB Việt Nam; 5 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội CCB nhiệm kỳ 2017 – 2022 được tặng Bằng khen của UBND tỉnh.

Phương Nghi