Ngày 18-6, Hội CCB Quận Đống Đa, T.P Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào Thi đua " Cựu chiến binh gương mẫu", giai đoạn 2014- 2019. Trong 5 năm qua từ Quận hội đến các hội cơ sở đã làm tốt công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các cấp hội thường xuyên nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng hội viên và nhân dân trên địa bàn, chủ động vận động hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật và các quy định của địa phương.

Đồng chí Hoàng Văn Tiến - Phó chủ tịch Quận hội báo cáo tổng kết Phong trào Thi đua.

Báo cáo tổng kết Phong trào Thi đua 5 năm qua, đồng chí Hoàng Văn Tiến - Phó chủ tịch Quận hội nhấn mạnh: Trong quá trình thực hiện Phong trào Thi đua "CCB gương mẫu" Hội đã chọn 4 nhiệm vụ trọng tâm làm khâu đột phá, đó là: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, Hội CCB tích cực tham gia phong trào "Dân vận khéo", trong giải phóng mặt bằng; CCB tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, rật tự đô thị trên tuyến đường CCB tự quản; giữ gìn phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", phối hợp làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham luận của các tập thể và các cá nhân tiêu biểu, nêu bật những mô hình hay, kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua. Về phương hướng, chỉ tiêu trong thời gian tới, hội nghị thống nhất: phấn đấu trên 95% cán bộ, 80% hội viên được học tập nghị quyết; mỗi tổ chức cơ sở hội đăng ký thực hiện 1 việc làm mới trong phong trào thi đua; phấn đấu 100% tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh và 20% đạt xuất sắc; mỗi năm xoá từ 1 đến 2 nhà cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn...

Tại hội nghị, 25 tập thể và 31 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào Thi đua "CCB gương mẫu".

Vũ Minh