Sáng ngày 07/5 Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ V, giai đoạn 2016-2021. Về tham dự có lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận, cùng hơn 60 Hội viên Cựu chiến binh xã, thị trấn.

Hội Cựu chiến binh huyện có 10 hội cơ sở, 60 chi hội thôn khu phố, 859 hội viên. Qua 5 năm thực hiện phong trào CCB giúp nhau giàm nghèo, làm kinh tế giỏi, Hội CCB các cấp trong huyện triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ hội viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Thông qua nhiều hình thức, các cấp Hội tạo điều kiện cho hàng ngàn lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, hộ giàu, khá tăng lên, chiếm 27,2% trong tổng số hội viên. Đến nay đã xóa 23 hộ cựu chiến binh nghèo, 48 hộ cận nghèo, 28 nhà tạm, có 8/9 xã, thị trấn hết hộ nghèo. Nổi bật phong trào phát triển kinh tế gia đình, xóa nhà tạm, giảm nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống có Hội Cựu chiến binh thị trấn Phước Dân, xã Phước Hữu, An Hải, Phước Hậu, Phước Hải.  Nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư trồng nho, táo, chăn nuôi bò, dê, cừu vỗ béo có thu nhập bình quân hàng năm hàng chục triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng, có điều kiện chăm lo con cái học hành, có việc làm ổn định và thành đạt, như hội viên Phạm Văn Hành, Nguyễn Thiên Đình, Nguyễn Ngà, Trần Văn Toàn…

Với những thành tích trên, 05 năm qua, các cấp hội được Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng 02 cờ thi đua, 07 bằng khen; Ủy ban nhân tỉnh tặng 05 bằng khen;  Hội CCB tỉnh tặng 28 bằng khen; Ủy ban nhân dân huyện tặng 22 giấy khen.

Trong thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", đổi mới  nội dung, phương thức hoạt động nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, phấn đấu đến năm 2026: Vốn xoay vòng cho hội viên vay đạt 685 triệu động; Vận động quỹ Hội 400 triệu đồng; hàng năm vận động quỹ “Đồng đội” đạt 18 triệu đồng; tăng hộ hội viên khá, giàu trên 40%; hội viên trung bình dưới 60%; không còn hội viên ở nhà tạm và tái nghèo; giảm hộ cận nghèo hằng năm 1,5% theo tiêu chí mới; trên 90% đối tượng được tập huấn nâng cao kiến thức giảm nghèo, khuyến nông, khuyến lâm, quản lý kinh tế, thực hiện ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội; xây dựng 09 đến 12 mô hình kinh tế do CCB làm chủ.

Dịp này Hội CCB huyện tặng giấy khen cho 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, giai đoạn 2016-2021.

Văn Hải