Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tam Đảo vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội CCB tỉnh.

Hội CCB huyện hiện có 13 cơ sở hội sinh hoạt tại 9 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị với tổng số 4205 hội viên. Trong năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các thế hệ CCB trong huyện đã đẩy mạnh phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, 100% cán bộ hội được tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt những nội dung mới về công tác; 100% chi hội có bản tin CCB Việt Nam và thông tin CCB tỉnh; Trên 95% hội viên CCB gương mẫu; 98% gia đình hội viên CCB đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 76,9% cơ sở  hoàn thành tốt nhiệm vụ%; 23,1% cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ công tác, Hội CCB từ huyện đến cơ sở đã tham gia 1.278 ngày công, ủng hộ 126,1 triệu đồng cho công tác xây dựng cải tạo cống rãnh thoát nước thải; phân công 215 hội viên CCB tham gia trong công tác Phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; Hội CCB các cấp cũng tích cực tham gia ủng hộ phòng chống Covid, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai...

Năm 2021, Hội CCB huyện phấn đấu: 100% cán bộ, 85 % hội viên được quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; kết nạm mới từ 50 đến 70 hội viên; 98% hội viên đạt gia đình văn hóa; 98% đạt hội viên gương mẫu; giảm từ 03-04% tỷ lệ hộ nghèo. Quỹ hội bình quân đạt 950 ngàn/hội viên….

Phát biểu tại hội nghị, Lãnh đạo hội CCB tỉnh đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của tổ chức hội CCB từ huyện đến cơ sở. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Hội CCB các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, chống âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cán bộ, hội viên, nhân dân; quán triệt quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao mối quan hệ đoàn kết nội bộ; Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống vẻ vang bộ đội cụ Hồ, tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự cho thế hệ trẻ; tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua, tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.../.

Hải Yến