Hội CCB phường My Phước, tp Long Xuyên, An Giang hiện có 104 hội viên, sinh hoạt ở 10 chi hội của 10 khóm. Tất cả đều duy trì sinh hoạt đều đặn hàng tháng. Các chi hội CCB khóm đều có Quỹ hội trên dưới 1.000.000 đồng. một số chi hội có quỹ tương trợ đồng đội từ 1000.000 đồng đến 1500.000 đồng để các CCB gặp khó khăn vay không lấy lãi. Ngoài ra có 3 chi hội tổ chức “chơi hụi” không lãi với mức 100.000 đồng/tháng.

Hội CCB phường cũng đã tổ chức kiểm tra định kỳ năm 2011, các chi hội CCB ở đây đều chấp hành tốt các quy định, hoàn thành tốt các công tác. Hội CCB phường đã chuẩn bị các mặt để tổng kết và dự kiến tổ chức Đại hội trong quý I/2012.

Công tác hội