Từ năm 1995 trở lại đây cụ Trương Văn Lễ (ở phường Trung Sơn Trần, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) nhận làm công tác quản trang. Cụ chăm sóc, rãy cỏ, còn trồng tiếp nhiều loại cây ăn quả trong khu nghĩa trang liệt sỹ và ra sức làm tốt việc trông coi từng phần mộ lại biến khu nghĩa trang liệt sỹ trở thành một vườn cây ăn quả xum xuê quả ngọt qua các mùa. Nhiều đoàn khách khắp nơi tới tham quan mô hình xóa đói giảm nghèo, tham quan khu nghĩa trang liệt sĩ do ông làm quản trang, đã xúc động ngợi ca tấm gương tàn nhưng không phế của cụ. Trước tiếng khen của mọi người, cụ khiêm tốn: “Việc làm của tôi đã thấm vào đâu so với dự hy sinh của các liệt sỹ, các đồng đội của tôi và quân dân cả nước ta. Tôi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, để thực sự đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn…

Công tác hội