Ngoài ra còn phối hợp với chi bộ thôn bản và các đoàn thể để tổ chức học tập, tuyên truyền cuộc vận động cho hội viên. Sau 6 tháng đầu năm 2010, 99,36% hội viên là Đảng viên được học tập và 100% đăng ký phấn đấu “làm theo đạo đức Hồ Chí Minh”
Các cơ sở Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, tổ chức tuyên truyền tấm gương đạo đức của Bác được 196 buổi với 74.000 lượt đoàn viên, học sinh tham gia

Thanh Quý