CCB xã Vĩnh Hoà tham gia xây dựng đường GTNT.

Sau Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, BCH Hội CCB xã Vĩnh Hòa triển khai thực hiện chương trình hành động một cách cụ thể từng nội dung. Các giải pháp đề ra có tính khả thi cao và được cán bộ, hội viên bàn bạc, tạo sự đồng thuậnquyết tâm thực hiện.

Đồng chí Hà Văn Lý - Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Hòa xác định: Nghị quyết Đại hội có đi vào cuộc sống hay không trước hết phải là cán bộ phải nhiệt tình, gương mẫu, trách nhiệm. Từ cán bộ chi, tổ Hội đến ban thường vụ, ban chấp hành phải thật sự là đầu con tàu thì mọi việc đều sẽ thành công.

Điển hình như công tác tuyên truyền, vận động khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS), Hội đã cử những cán bộ, hội viên có uy tín đến từng gia đình có con em đến tuổi thực hiện NVQS để vận động. Có gia đình phải đến 3, 4 lần, kiên trì thuyết phục và đã thành công. Những việc làm cụ thể, thiết thực đó đưa Hội CCB xã Vĩnh Hoà là đơn vị điển hình về tuyên truyền Luật NVQS, góp phần vào thành tích nhiều năm liền đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch giao quân của xã Vĩnh Hòa.

Năm 2022, xã Vĩnh Hòa là một trong hai xã của huyện Ninh Giang được đón bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thông mới (NTM) nâng cao, với thu nhập bình quân 75 triệu đồng/người/năm; điện, đường, trường, trạm khang trang, sạch sẽ, bộ mặt nông thôn thực sự đổi mới và khởi sắc. Kết quả đó có sự đóng góp công sức, tiền của của Hội CCB. Chủ tịch Hội - Hà Văn Lý khẳng định: Hội CCB đã làm tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng NTM nâng cao. Đặc biệt đối với tiêu chí làm đường giao thông được coi là khó khăn, phức tạp nhất vì gắn với quyền lợi, tiền của của nhân dân. Sự thống nhất cả về nhận thức và ý chí của cán bộ, hội viên thể hiện bằng sự gương mẫu, tự nguyện tháo dỡ tường bao, hiến đất, mở rộng mặt đường. Đường vào đến đâu hiến đất đến đó, nhiều cán bộ, hội viên đã hiến 30m2 đất thổ cư. Tổng số đất hiến hơn 1000m2 để mở rộng các tuyến đường. Tự nguyện tháo dỡ mái che, mái vẩy không tính toán thiệt hơn. Để tạo thêm nguồn kinh phí, cán bộ, hội viên đã ủng hộ gần 700triệu đồng; trong đó có người ủng hộ 5 triệu đồng, 10 triệu đồng, có người 1 tháng lương. Cao nhất là CCB Hà Xuân Minh ủng hộ 110 triệu đồng. Hội CCB còn tham gia hơn 1.000 ngày công thi công các tuyến đường...

Từ việc làm tốt, được nhân dân khen ngợi, nên Hội CCB tuyên truyền, vận động nhân dân có tính thuyết phục cao; bà con đồng thuận, đồng tình tự nguyện tháo dỡ tường bao, trụ cổng để mở đường...

Là xã thuần nông, 1 năm 2 vụ chiêm mùa, xã Vĩnh Hòa có hơn 800 hộ dân với 7.856 nhân khẩu. Với 521 hội viên, Hội có nhiều biện pháp động viên cán bộ, hội viên CCB phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo cách làm hay, có hiệu quả. Khởi đầu là mô hình trang trại nuôi thỏ, chim bồ câu của Chủ tịch Hội - Hà Văn Lý thu lãi từ 50-60 triệu đồng/năm, đã tạo sự lan tỏa trong toàn Hội. Anh em còn giúp nhau về kinh phí, giống vốn, kỹ thuật để nhiều người cùng làm, cho thu nhập gấp 2-3 lần cấy lúa. Đến nay, Hội CCB xã Vĩnh Hòa có 84,4% tỷ lệ hộ giàu, khá; hộ nghèo chỉ còn 1/521 hội viên.

Hội CCB xã Vĩnh Hòa còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thu gom phân loại rác thải. Điển hình là CCB Đoàn Thị Gái - đại biểu HĐND xã Khóa XXII, liên tục 20 năm liền làm nhiệm vụ thu gom rác thải. Hội cũngthực hiện hiệu quả đột phá về “Giải tỏa bảo đảm hành lang ATGT, tham gia giữ gìn ANCT, TTAT”. Cả5 tuyến đường CCB tự quản được cán bộ, hội viên tự giác chăm chút bảo đảm luôn thông thoáng, sạch sẽ.

Với những thành tích trên, Hội CCB xã Vĩnh Hòa liên tục 3 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh cấp tỉnh (2020-2022).

Vũ Cẩn Thận