Đồng chí Lê Hiền Vân thông báo những hoạt động chính của Quân đội nói chung và TCCT nói riêng trong thời gian qua; đặc biệt khẳng định vai trò của TCCT trong việc tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy T.Ư củng cố, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; tích cực, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực phản động hòng "phi chính trị hóa" Quân đội...
Phó chủ nhiệm TCCT nhấn mạnh vị thế, vai trò của Hội CCB Việt Nam trong hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Đồng chí cũng đánh giá cao kết quả phối hợp hoạt động giữa Quân đội và Hội CCB trong thời gian qua từ cấp T.Ư xuống cơ sở. Đồng thời thông báo thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta để chống đối Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, và làm ảnh hưởng đến hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, CCB Việt Nam...
Phó chủ tịch Hội - Nguyễn Song Phi trân trọng sự phối hợp, giúp đỡ của Bộ Quốc phòng, TCCT đối với Hội CCB Việt Nam và cho biết: Thời gian qua cùng với đẩy mạnh các hoạt động để khẳng định vị thế, vai trò của mình trong hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội, Hội CCB Việt Nam đã đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực, với những hành động nhằm hạ uy tín Quân đội, làm tổn hại danh xưng “Bộ đội Cụ Hồ”; tổn hại đến khối đoàn kết, thống nhất giữa Quân đội và Hội CCB Việt Nam; khẳng định, trong các vụ việc biểu tình gây rối; chống đối chính quyền gần đây không có hội viên CCB tham gia. Đồng chí dẫn chứng thời gian gần đây, Báo CCB Việt Nam đã rất chủ động phê phán những cá nhân lợi dụng văn hóa văn nghệ xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ; hay số báo ra ngày 16-8-2018 đã bóc trần sự thật cái gọi là "Ban Liên lạc Người có công Việt Nam"...
Qua trao đổi, bàn thảo, hai bên thống nhất trong thời gian tới, cùng với đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động phối hợp có tính chất "truyền thống", hai bên cần quan tâm hơn đến việc hình thành nhiều hội, ban liên lạc CCB, tình trạng một số cá nhân giả danh CCB có những hoạt động làm ảnh hưởng uy tín của Hội và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ; quan tâm hơn việc các tổ chức, CCB biên soạn, xuất bản tự truyện, hồi ký... Đặc biệt, thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin kịp thời; khi có những vấn đề hai bên quan tâm, cần đề xuất và thống nhất giải pháp xử lý.
Tin và ảnh: Việt Hưng