Hai hội đã thống nhất phối hợp đẩy mạnh các hoạt động về thông tin tuyên truyền; nghiên cứu, tham mưu đề xuất với các cơ quan chức năng về các chính sách, giải quyết thực hiện đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ; cùng trao đổi các tư liệu, tài liệu liên quan đến thông tin an táng liệt sĩ, tổ chức các hoạt động tri ân, giúp đỡ, hỗ trợ gia đình chính sách, người có công gặp khó khăn; biểu dương kịp thời các tấm gương điển hình vượt khó và những tấm gương tiêu biểu giúp đỡ các gia đình liệt sĩ.

Thông qua các hoạt động, Hội CCB Việt Nam sẽ cấp thường xuyên cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam các ấn phẩm là Thông tin CCB và Báo CCB Việt Nam.

Tin và ảnh: Đoàn Anh Hải