Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đã quán triệt, thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức đợt cao điểm vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tính đến hết ngày 30-6-2021 (báo cáo chưa đầy đủ), toàn Hội vận động, ủng hộ được hơn 89,462 tỷ đồng. Trong đó, chuyển về MTTQ Việt Nam các cấp hơn 69,364 tỷ đồng; ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch gần 964 triệu đồng; CCB là doanh nhân, người làm kinh tế giỏi, có thu nhập cao ủng hộ gần 18 tỷ đồng; cơ quan T.Ư Hội vận động được 120 triệu đồng; Hội CCB Khối 487 ở Trung ương ủng hộ hơn 1 tỷ đồng.

Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam ủng hộ 500,9 tỷ đồng. Trong đó, ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch tỉnh Hải Dương 500 triệu đồng, tỉnh Bắc Giang 200 triệu đồng, tỉnh Bắc Ninh 200 triệu đồng. Riêng gia đình CCB Lê Văn Kiểm - Anh hùng lao động, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam ủng hộ 500 tỷ đồng.

Như vậy, Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đã vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số tiền hơn 590 tỷ đồng.

Ngô Đoàn