Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 26-5, tại Hà Nội, T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát khóa VII. Đồng chí Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện các ban, Văn phòng cơ quan T.Ư Hội; đại biểu 31 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra); lãnh đạo Hội CCB Khối 487.

Đồng chí Thượng tướng Phạm Hồng Hương phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn.

Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát nhằm giúp cán bộ Hội và cán bộ làm công tác kiểm tra nắm được nội dung cơ bản theo quy định của Điều lệ Hội về những vấn đề liên quan đến thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý kỉ luật trong Hội và giám sát phản biện xã hội theo quyết định 217 của Bộ Chính trị góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Quang Bôn - Phó Ban Kiểm tra T.Ư Hội CCB Việt Nam phát biểu đề dẫn tại Hội nghị.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe hai chuyên đề: Một là, giới thiệu nội dung chủ yếu của Hướng dẫn thự hiện công tác kiểm tra, giám sát Khóa VII; Quy định về chế độ báo cáo công tác kiểm tra giám sát; hướng dẫn mẫu biểu công tác kiểm tra giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật Hội. Hai là, giới thiệu những nội dung chủ yếu về công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Lương Hồng Phong - Trưởng Ban Kiểm tra T. Ư Hội CCB Việt Nam giới thiệu chuyên đề tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Hương khẳng định: Ban Kiểm tra và cán bộ kiểm tra hội các cấp khóa VI đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào vào xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Sau Đại hội lần thứ VII, tổ chức Hội các cấp được kiện toàn, có nhiều đồng chí cán bộ trong đó có cán bộ kiểm tra mới vào công tác Hội, cán bộ mới tham gia công tác kiểm tra chiếm 70%, hầu hết đều nhiệt tình, trách nhiệm cao nhưng kinh nghiệm công tác Hội, công tác kiểm tra còn những hạn chế nhất định. Điều lệ Đại hội CCB Việt Nam lần thứ VII có sửa đổi, bổ sung một số nội dung cần có sự hướng dẫn, thống nhất từ T.Ư Hội tới cơ sở để tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

Đồng chí Phạm Hồng Hương nhấn mạnh: Việc T.Ư Hội tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, giám sát lần này là rất cần thiết. Trên cơ sở đó, các tỉnh, thành Hội có trách nhiệm tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ và cán bộ kiểm tra cấp dưới để 100% cán bộ kiểm tra các cấp được học tập, bồi dưỡng theo phân cấp, có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

Các đại biểu tại dự Hội nghị tập huấn.

Đồng chí Phó chủ tịch cũng lưu ý Hội nghị tập huấn một số vấn đề đó là:

Hoạt động công tác kiểm tra, giám sát trong Hội có tính nguyên tắc cao, các đại biểu cần nắm chắc các quy định của Điều lệ Hội, Hướng dẫn của T.Ư Hội để vận dụng vào hoạt động thực tiễn bảo đảm hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện đúng các quy định trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ hội về công tác kiểm tra, giám sát để góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.

Thực hiện đúng Hướng dẫn của T.Ư Hội về giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị tham gia tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân theo đúng chỉ đạo của cấp ủy địa phương.

Đồng chí đề nghị, các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, nắm chắc các nội dung trọng tâm và những nội dung có thay đổi, bổ sung so với khóa VI. Ngoài ra, mỗi cán bộ kiểm tra cần thường xuyên tự nghiên cứu, học tập, rút kinh nghiệm trong quá trình công tác để nâng cao trình độ nghiệp vụ hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách được giao; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, trao đổi để Hội nghị tập huấn đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Minh Anh