Nhân dịp đầu xuân 2010, một năm với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: 80 năm thành lập Đảng, 35 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 120 năm ngày sinh Bác Hồ, 65 năm ngày thành lập nước, đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội…, T.Ư Hội CCB Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp mặt đại biểu các Bộ, ban, ngành, các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị đã gắn bó với Hội CCB Việt Nam trong suốt 20 năm xây dựng và trưởng thành. Đại diện cho T.Ư Hội CCB Việt Nam, đồng chí Trần Hanh, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam vô cùng vui mừng và nhiệt liệt hoan nghêng các vị đại biểu đã dành thời gian đến dự.

Trong cuộc họp mặt, đồng chí Trần Hanh đã thông báo với các đại biểu một số kết quả quan trọng mà Hội CCB Việt Nam đã đạt được trong 20 năm qua như đã kết nạp được hơn 2 triệu hội viên CCB vào Hội; các cấp Hội CCB đã trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong các hoạt động ở địa phương; phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo mang lại hiệu quả rất tích cực, đưa số hộ khá, giầu lên gần 50%; phát động phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” rộng khắp trong cả nước với hàng vạn tấm gương điển hình của các CCB. Với những thành tích đó, Hội CCB Việt Nam đã được T.Ư Đảng tặng bức trướng với 8 chữ vàng “Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới”; được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, 19 CCB được tuyên dương AHLĐ thời kỳ đổi mới; hàng vạn tập thể và cá nhân được tặng cờ thi đua và bằng khen.

Đạt được những thành tích trên là do sự đoàn kết phấn đấu, năng động sáng tạo của các cấp trong toàn Hội và của từng hội viên, sự hướng dẫn, lãnh đạo sáng suốt của các Bộ, ban, ngành của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là từ khi có nghị quyết 09/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”. Hơn nữa, Nhà nước đã thể chế hóa các nghị quyết của Đảng thành “Pháp lệnh CCB”, qua đó đã góp phần giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công và CCB, CQN…

Qua buổi gặp mặt này, Chủ tịch Trần Hanh cũng mong muốn các Bộ, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể các tổ chức xã hội tạo điều kiện giúp đỡ Hội CCB Việt Nam cả về mặt pháp lý, tổ chức, tài chính…tạo điều kiện cho Hội hoạt động một cách hiệu quả hơn nữa.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đại biểu thay mặt cho nhiều cơ quan ban ngành, đoàn thể trung ương và địa phương đóng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã đánh giá cao những đóng góp của Hội CCB Việt Nam vào sự phát triển chung của đất nước trong những năm vừa qua, mong Hội giữ vững và phát huy hơn nữa tinh thần, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

Thu Hải