Các trưởng đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Từ ngày 10 đến 13-7-2022, Tổ chức Cựu binh Chiến tranh Thái Lan, Chủ tịch Liên đoàn CCB các nước ASEAN (VECONAC) tổ chức Hội nghị Nhóm làm việc VECONAC lần thứ 3 bằng hình thức trực tiếp tại T.P Pattaya, tỉnh Chonburi, Thái Lan.

Tham dự Hội nghị có đại biểu của 9 nước thành viên VECONAC (Liên đoàn CCB Philippines không có đại biểu tham dự do bận công việc nội bộ). Hội CCB Việt Nam do Thượng tướng Phạm Hồng Hương- Phó Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn.

Hội nghịNhóm làm việc nhằm chuẩn bị nội dung, chương trình cho Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 34 và Đại hội VECONAC lần thứ 21 do Tổ chức Cựu binh Chiến tranh Thái Lan đăng cai tổ chức bằng hình thức trực tiếp vào tháng 12-2022 tại Thủ đô Băng Cốc.

Hội nghị thảo luận 7 Nghị quyết trình Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 34 và Đại hội VECONAC-21 thông qua gồm Nghị quyết 21-1: Giữ gìn và bảo tồn các địa danh, sự kiện lịch sử quân sự; Nghị quyết 21-2: Phát triển Tuyên bố tầm nhìn và nhiệm vụ của VECONAC; Nghị quyết 21-3: Bổ sung vào Hiến chương VECONAC ý nghĩa cờ VECONAC; Nghị quyết 21-4: Nghị quyết về hoãn tổ chức Hội nghị VECONAC khi dịch bệnh, thiên tai bất ngờ; Nghị quyết 21-5: Nghị quyết về trao đổi chia sẻ kiến thức, hợp tác giữa các CCB và các hoạt động khác có hữu ích và có lợi cho các thành viên của Liên đoàn; Nghị quyết 21-6: Nghị quyết về trao tặng danh hiệu Chủ tịch danh dự VECONAC cho Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và Huy chương danh dự VECONAC cho Thiếu tướng Lê Văn Cầu- Trưởng ban Đối ngoại vì đã có cống hiến và đóng góp vào thành công của Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 33 và Đại hội VECONAC lần thứ 20 bằng hình thức trực tuyến; Nghị quyết 21-7: Khen ngợi nước chủ nhà đã có nhiều nỗ lực để tổ chức thành công Hội nghị Nhóm làm việc VECONAC lần thứ 3, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 34 và Đại hội VECONAC lần thứ 21.

Về thời gian tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 34 và Đại hội VECONAC lần thứ 21, Tổ chức Cựu binh Chiến tranh Thái Lan dự kiến tổ chức từ ngày 19 đến 23-12-2022 tại Băng Cốc. Tuy nhiên, do thời gian trên trùng với thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, Đoàn Việt Nam đề nghị điều chỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 34 và Đại hội VECONAC lần thứ 21 vào trước hoặc sau thời gian nói trên để lãnh đạo Hội CCB Việt Nam tham dự được. Trước đề nghị của Việt Nam, đa số các nước đề nghị thời gian tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 34 và Đại hội VECONAC lần thứ 21vào tuần đầu của tháng 12-2022. Trưởng đoàn Tổ chức Cựu binh Chiến tranh Thái Lan ghi nhận đề xuất của các nước và báo cáo lãnh đạo xem xét có thể tổ chức vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12-2022.

Phùng Tạo