Thượng tướng Nguyễn Văn Được phát biểu Chỉ đạo Đại hội Hội CCB tỉnh Sóc Trăng.

* Chủ tịch Nguyễn Văn Được; Phó chủ tịch Khuất Việt Dũng dự và chỉ đạo rút kinh nghiệm.

Ngày 14 và 15 -7-2022, Hội CCB tỉnh Sóc Trăng và T.P Hải Phòng tổ chức Đại hội điểm thành công. Đây là hai trong ba tỉnh, thành Hội được T.Ư Hội CCB Việt Nam chọn làm điểm để rút kinh nghiệm trong toàn quốc. Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự Đại hội Hội CCB tỉnh Sóc Trăng; Trung tướng Khuất Việt Dũng - Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự Đại hội Hội CCB T.P Hải Phòng. Lãnh đạo địa phương và Chủ tịch Hội CCB các tỉnh, thành trong khu vực về dự Đại hội điểm.

Sáng ngày 19-7, Thượng tướng Nguyễn Văn Được chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm tỉnh Sóc Trăng và T.P Hải Phòng tại T.Ư Hội CCB Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Báo CCB Việt Nam và Tổ Phái viên dự Đại hội điểm.

Trung tướng Khuất Việt Dũng tặng hoa BCH Hội CCB T.P Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027. 

Sau khi nghe Ban Tổ chức - Chính sách báo cáo tổng hợp Đại hội điểm tỉnh Sóc Trăng và T.P Hải Phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Được kết luận: Từ kết quả Đại hội điểm tại Hội CCB tỉnh Sóc Trăng và T.P Hải Phòng yêu cầu Hội CCB các tỉnh, thành dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy, phải căn cứ vào Điều lệ Hội CCB Việt Nam; đồng thời bám sát các Văn kiện hướng dẫn về Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 -2027. Nhất là Chỉ thị số 02 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 107 của Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam để xây dựng nội dung cũng như công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội phải xin ý kiến chỉ đạo của Cấp ủy; thời gian đại hội thống nhất hai ngày, ngày thứ nhất Phiên trù bị; ngày thứ hai Phiên chính thức. Nôi dung của hai phiên họp theo đúng hướng dẫn số 107 của Thường trực T.Ư Hội (không gọi Phiên trù bị là Phiên thứ nhất). Thảo luận tại Đại hội phải được phân bổ thời gian phù hợp. Hình thức bầu cử tại Đại hội: Bỏ phiếu kín, như trong Hướng dẫn 107, thực hiện trong các trường hợp sau: Bầu ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch; bầu ban kiểm tra, trưởng ban kiểm tra; bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên; lấy ý kiến đại hội về các ứng cử viên không do ban chấp hành chuẩn bị để đưa vào danh sách bầu cử (chú ý không vận dụng bầu cử trong điều kiện dịch bệnh).

Nội dung chỉ đạo rút kinh nghiệm sau Đại hội điểm tỉnh Sóc Trăng và T.P Hải Phòng của Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam sẽ được gửi tới Hội CCB các tỉnh, thành phố.

Phạm Nguyễn