Tới dự có các đồng chí Trần Hanh, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Phùng Khắc Đăng, Đỗ Công Mùi, Phó chủ tịch; Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và các lãnh đạo của T.Ư Hội CCB Việt Nam, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.

Theo Chương trình phối hợp hoạt động, hai bên cùng phối hợp, hỗ trợ hoạt động cho nhau, trong đó, Tập đoàn dầu khí chủ động cung cấp thông tin về xây dựng và hoạt động của Tập đoàn cho T.Ư Hội, cùng tuyên truyền, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, hoạt động tình nghĩa và an sinh xã hội của tập đoàn; T.Ư Hội phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn Hội CCB Tập đoàn trong mọi hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để Hội CCB Tập đoàn tham gia các phong trào, các chương trình sinh hoạt của Hội, chỉ đạo các cấp Hội CCB phối hợp với các địa phương và đơn vị thành viên Tập đoàn tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu vực chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo vệ an toàn các công trình dầu khí... Chương trình phối hợp hoạt động này được hai bên thống nhất duy trì phối hợp hàng năm nhằm thắt chặt, thúc đẩy quan hệ hợp tác thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Hậu đã trân trọng trao tặng các đồng chí lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dầu khí Việt Nam”.

Tin và ảnh: PV