Ngày 1-11-2023, Hội CCB Việt Nam có thông báo đến các cấp Hội kết quả thực hiện Chương trình vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết đối với hộ nghèo và hội viên Hội CCB có khó khăn về nhà ở của tỉnh Điện Biên và một số tỉnh thuộc địa bàn Tây Bắc.

Hưởng ứng chương trình và lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam ngày 13-5-2023 và phong trào vận động ủng hộ chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, T.Ư Hội CCB Việt Nam đã kịp thời ban hành Hướng dẫn số 13/HD-CCB ngày 30-5-2023, về việc thực hiện Chương trình vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết đối với hộ nghèo và hội viên Hội CCB có khó khăn về nhà ở của tỉnh Điện Biên và một số tỉnh thuộc địa bàn Tây Bắc gửi hội viên Hội CCB toàn quốc tham gia chương trình vận động.

Hội CCB các tỉnh, thành phố và Khối 487 T.Ư đã kịp thời phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Hướng dẫn, kêu gọi, vận động từ T.Ư Hội đến các chi hội, phân hội và toàn thể hội viên ủng hộ nhiệt tình, hiệu quả. Hầu hết Hội CCB các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đều phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp ban hành hướng dẫn phù hợp với điều kiện địa phương mình.

Thời gian triển khai chương trình vận động từ ngày 1-6 đến 30-9-2023. Đến ngày 30-10-2023, T.Ư Hội CCB Việt Nam đã nhận được báo cáo ủng hộ của 60/63 tỉnh, thành phố; 15/47 Hội CCB Khối 487 T.Ư với số tiền gần 10 tỷ đồng.

Ngoài vận động tham gia ủng hộ chuyển về T.Ư Hội CCB Việt Nam theo kế hoạch, Hội CCB một số tỉnh, thành phố và Hội CCB Khối 487 T.Ư còn tích cực tham gia ủng hộ gửi về Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp từ T.Ư đến cơ sở.

Các Hội CCB có số tiền ủng hộ lớn như: T.P Hà Nội, T.P Hồ Chí Minh; các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu; Hội CCB Tập đoàn Dầu khi Quốc gia Việt Nam...

T.Ư Hội CCB Việt Nam trân trọng những tình cảm tốt đẹp của toàn thể hội viên cả nước và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc, sinh hoạt tại Hội CCB các cấp từ T.Ư đến cơ sở đã tích cực, nhiệt tình trách nhiệm, ủng hộ với tinh thần cao nhất.

PV