Hơn 200 cán bộ Hội các tỉnh, thành phố trong cả nước và khối 487 đã về dự lớp tập huấn công tác pháp luật năm 2024 do Hội CCBVN tổ chức vào ngày 10 và 11.4 tại tp Đà Nẵng.

        Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó chủ tịch Hội CCBVN dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

       Thời gian qua, công tác pháp luật của Hội CCBVN luôn được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trên các mặt, như: tham gia xây dựng pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến CCB và Hội CCB; tham gia phản biện xã hội về các dự luật được giao; phối hợp phổ biến, giáo dục  pháp luật ( PBGDPL), công tác pháp chế, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên CCB, CQN và nhân dân, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, góp phần giữ vững ANCT và TTAT ở cơ sở, phát triển KT-XH ở địa phương, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, được cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát huy những kết quả đạt được, tại lớp tập huấn lần nầy, các đại biểu nghe truyền đạt 3chuyên đề: Giới thiệu Luật phòng thủ dân sự và Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và hướng dẫn thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ quốc phòng và Hội CCBVN về công tác pháp luật ( Quy chế 2767) và triển khai thực hiện đề án 1371, một số công tác trọng tâm trong năm 2024. Trong ngày làm việc thứ 2, các đại biểu dự Hội nghị đánh giá mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật trong Hội CCBVN trong thời gian qua và định hướng nhân rộng mô hình hiệu quả trong thời gian tới.

Trung tướng Khuất Việt Dũng chỉ đạo lớp tập huấn

           Các chuyên đề mới nầy đều có tác động trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, trách nhiệm và quyền lợi, nghĩa vụ của CCB và công dân, do vậy, quá trình PBGDPL, đội ngũ cán bộ Hội phải kiên trì, bền bỉ, từng bước nâng cao nhận thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn, kỷ năng vận dụng trong hoạt động thực tiễn.

                                       Tin, ảnh: Nguyễn Phát