Năm qua, Hội CCB tp Uông Bí ( Quảng Ninh) đã khai thác 9 tỷ 285 triệu đồng các nguồn vốn vay, trong đó vay từ Ngân hàng CSXH 7 tỷ 965 triệu, vay từ quỹ hội 970 triệu và hội viên cho nhau vay 350 triệu đồng giúp các gia đình hội viên phát triển kinh tế giảm nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ gia đình CCB nghèo giảm xuống còn 0.94 %, hộ cận nghèo còn 0.98%, nâng hộ khá và giàu lên 67,38%.

Công tác Hội