Ông Sằn chỉ là 1 trong 10 nhà tình nghĩa được Hội CCB huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị giúp đỡ xây dựng trong thời gian 2 năm 2017-2018.

Xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa” vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm, những năm qua, Hội CCB huyện Triệu Phong có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa chăm lo cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cũng từ đó, tình đồng chí đồng đội ấm áp hơn, sâu nặng hơn trong cuộc sống đời thường.

Hội đẩy mạnh phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” bằng nhiều hình thức phù hợp, luôn duy trì 100% hội viên tự nguyện tham gia vào các phong trào tình nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Trong 2 năm 2017-2018, Hội vận động gần 1,1 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 10 “Nhà tình nghĩa” và “Nghĩa tình tình đồng đội”, tặng 500 suất quà; đầu tư nâng cấp, tôn tạo 2 nghĩa trang liệt sĩ... Thực hiện tốt phong trào “Tiếp tục đi tìm đồng đội”, Hội kết nối và phối hợp tìm kiếm, quy tập 7 hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, Hội tập trung chỉ đạo các chi hội làm tốt công tác rà soát đối tượng Người có công; hướng dẫn CCB làm chế độ Người có công và các chế độ, chính sách mới theo đúng đối tượng, chính sách của Đảng, Nhà nước. Phối hợp giải quyết gần 142 hồ sơ chế độ chính sách cho đồng chí, đồng đội trên địa bàn...

Dương Sơn