Hội CCB TP Pleiku vừa hoàn thành lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho hơn 160 cán bộ hội cơ sở về hai chuyên đề: Quy chế giám sát, phản biện xã hội và quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; quán triệt và hướng dẫn Nghị quyết 04 của BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam “Về quy hoạch cán bộ và công tác xây dựng BCH Hội các cấp, nhiệm kỳ 2012-2017”; thông tin về tình hình biển đông, thời sự quốc tế và khu vực, nhất là những quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước ta kiên quyết đấu tranh bằng nhiều biện pháp để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình…
Hà Quân