Là tổ chức chính trị xã hội, luôn được quan tâm và đặt dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự giúp đỡ của UBND thành phố, của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và của Hội CCB tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ qua (2007 – 2012), Hội CCB TP Nha Trang đã phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm là: tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hính quyền và chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Các hội viên đã gương mẫu đi đầu và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thu hút 100% cán bộ HV tham gia, gắn với phong trào “CCB gương mẫu”, với 326 Chi hội, trong đó 98% Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh(TSVM). 27/27 xã phường đã thành lập 66 CLB Cựu quân nhân và duy trì tốt hoạt động, với 1500 hội viên. Tham gia giáo dục bồi dưỡng 6.135 thanh niên trở thành đoàn viên, trong hơn 1000 đoàn viên ưu tú đã giới thiệu kết nạp Đảng cho 281 đồng chí.

Trong hoạt động kinh tế, Hội đã đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Kết quả: đã triển khai huy động được 45 tỷ đồng bằng nhiều nguồn vốn, nhiều kênh từ Ngân hàng CSXH, 303 lượt hộ nghèo được vay vốn. Bằng sự trợ giúp của toàn hội và từng hội viên, đã làm mới và sửa chữa 20 nhà tình nghĩa, cơ bản xóa nhà tranh tre dột nát cho hội viên. Toàn hội có 260 HV đạt danh hiệu sản xuất giỏi (cấp trung ương 11; cấp tỉnh 25). Hội CCB Nha Trang là hội có nhiều doanh nghiệp lớn và mạnh do CCB làm chủ, với 79 doanh nghiệp, 01 HTX, 10 trang trại, nhờ đó đã tạo việc làm cho 2000 lao động(trong đó 1/3 là CCB, con em CCB và CQN), đây cũng là những nhân tố tiền đề cho việc thành lập CLB doangh nghiệp CCB. Không chỉ sản xuất giỏi, Hội còn tổ chức tốt hoạt động tình nghĩa, từ những đóng góp nội bộ của hội viên, đã giúp cho nhau vay không thu lãi 2,574 tỷ đồng. Quyên góp hàng trăm triệu đồng cho quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo. Duy trì thường xuyên phong trào văn hóa văn nghệ, “góp đá xây Trường Sa”; phong trào thể dục thể thao với phương châm: Sống vui, sống khỏe, sống có ích…Hội đã quan tâm việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hội viên CCB. Đã có hàng nghìn HV được hưởng chế độ như: có thẻ BHYT; chế độ thương binh, bệnh binh; hưởng chế độ chất độc da cam/Dioxin… Tiêu biểu cho việc đóng góp xây dựng Hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa là các tập thể như: Hội CCB phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Nguyên…và các CCB đang làm chủ các doanh nghiệp mạnh như: Đỗ Hữu Việt (DN thủy sản 584); Nguyễn Xuân Thùy (DN Quốc tế); Nguyễn Văn Dũng (DN Thiên Phước); Nguyễn Chí Thành (DN Thành Phát); Nguyễn Văn Vĩnh (DN điện tử NBE)…Bằng những lời nói và việc làm thiết thực, uy tín toàn Hội CCB nói chung và rất nhiều HV nói riêng, được chính quyền và nhân dân tin tưởng. Tại Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015, đã có 493 HV được bầu vào cấp ủy mới, 40% HV tham gia công tác tại địa phương.

Do có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển, Hội đã được Thủ tướng chính phủ, Trung ương Hội CCB tặng bằng khen và nhiều phần thưởng khác. Đại hội nhiệm kỳ V (2012 – 2017) sẽ tập trung vào các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau xóa nghèo, vươn lên làm giầu hợp pháp; thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân; xây dựng tổ chức Hội TSVM cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp của CCB, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Tiếp tục gương mẫu đi đầu trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tại đại hội, các đai biểu đã thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận và có hướng cụ thể khắc phục những khó khăn tồn tại, vạch phương hướng mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng. Góp phần tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế địa phương, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ và nhân dân thành phố Nha Trang. Đại hội đã bầu BCH mới gồm 17 đồng chí; 36 đại biểu đi dự đại hội cấp trên, đồng chí Hoàng Ngọc Chế, được bầu làm Chủ tịch Hội CCB thành phố Nha Trang(nhiệm kỳ 2012 – 2017).

Trần Công Thi