Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội CCB VN, Chủ tịch Hội CCB TP. HCM phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Thành hội đã bám sát 5 mục tiêu thi đua do Trung ương Hội phát động, phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” đi vào nề nếp và đat hiệu quả. Các cấp Hội đã có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các ban, ngành, đoàn thể… thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình hành động, các chỉ tiêu, mục tiêu của phong trào thi đua yêu nước của Thành phố.
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2017, đã có 12 đơn vị của Hội CCB TP. HCM được nhận Cờ đơn vị xuất sắc và Bằng khen của Trung ương Hội CCBVN; 46 tập thể và 66 cá nhân được Hội CCB TP. HCM trao tặng: Cờ “Đơn vị xuất sắc” và Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”.
Năm 2018, Hội tập trung vào một số trọng tâm chính như: Tích cực, gương mẫu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Doanh nghiệp Việt nam hội nhập và phát triển”… ; thường xuyên chăm lo giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, phản biện xã hội; chăm lo xây dựng và phát triển tổ chức Hội; tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các mô hình hay về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Hội nghị

*
*

Đại diện Khối 487 phát biểu

*
*

Đại diện Ban dân vận Thành ủy TP. HCM phát biểu*
*

*
*

Các đại biểu đang trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động phong trào*
*

*
*

Tặng Cờ Đơn vị xuất sắc của Hội CCBTP.HCM cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào thi đua*
*