...Những năm qua, các cấp Hội CCB TP. Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị xã hội đã cùng lực lượng Công an ký kết hoạt động phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc và trật tự an toàn xã hội. Hằng năm và 5 năm đều có sơ kết, tổng kết, nên công tác phối hợp luôn bước phát triển mới với các kết quả cụ thể, thiết thực.
Để phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng trên địa bàn TP, các cấp Hội CCB quan tâm công tác tuyên truyền, làm cho hội viên và nhân dân nhận thức được những thuận lợi, khó khăn của đất nước, của địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ an ninh-quốc phòng, kinh tế-xã hội… và âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử bất mãn, cơ hội. Trên cơ sở thống nhất nhận thức về nhiệm vụ, Hội CCB đã tích cực tham gia tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Hội và trong nhân dân đối với quan điểm giải quyết các “điểm nóng”, nhất là trên Biển Đông, cũng như đường lối đổi mới phát triển đất nước của Đảng. Những năm qua, các cấp Hội CCB TP. Hồ Chí Minh luôn tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của TP, nhằm góp sức hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trên từng địa bàn. Đồng thời tham gia vận động, giải tán các cuộc biểu tình trái luật (do những phần tử xấu kích động; các cuộc tụ tập khiếu kiện đông người gây rối ANTT, góp phần hướng dẫn người dân phản ánh nguyện vọng đúng nơi, đúng chỗ.
Trong công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, cũng như tham gia hướng dẫn giữ gìn trật tự an toàn giao thông và giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, được Hội CCB triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả cụ thể. Chỉ tính trong 5 năm (2009-2014), đã có hàng chục ngàn lượt hội viên CCB tham gia công tác bảo vệ khu phố, thực hiện chương trình mục tiêu “ba giảm” và phòng chống tội phạm. Các Hội cơ sở đã cung cấp cho công an hàng ngàn tin có giá trị, tham gia bắt hàng trăm tên tội phạm, hòa giải hàng ngàn vụ việc trong nội bộ nhân dân; cảm hóa nhiều đối tượng hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Hơn 600 lượt cán bộ, hội viên tham gia 300 tổ (đội) cán sự xã hội tình nguyên (CSXHTN), phường, xã, góp phần quản lý, giáo dục hàng ngàn người sau cai nghiện hồi gia, giúp đỡ họ có việc làm ổn định cuộc sống. Mô hình tổ (đội) CSXHTN ở nhiều quận, huyện hoạt động khá hiệu quả, thể hiện tình thương, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, trong đó có Hội CCB. Tuy nhiên kết quả vẫn chưa được như mong muốn. Để mô hình tổ (đội) CSXHTN thật sự hiệu quả, cần xây dựng một đội ngũ làm việc chuyên sâu và có sự đồng lòng, thống nhất cao trong hỗ trợ đào tạo nghề, tìm việc làm cho người sau cai. Điều này cần sự tham gia tình nguyện của các nhà quản lý sản xuất, kinh doanh. Đối với xã hội cần loại trừ được thái đội phân biệt, kỳ thị; phải thật sự có tấm lòng bao dung thì người lầm lỡ mới có thể hồi phục được cả về bệnh lý và nhân phẩm. Giải quyết tốt việc tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai và sau cải tạo tập trung sẽ một thành công lớn trong nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở.
Một việc làm đáng chú ý của Hội CCB là luôn tuyên truyền, vận động các hội viên nhà ở mặt đường và có phòng trọ cho thuê gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh mỹ quan đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ môi trường, làm gương cho nhân dân. Trên cơ sở đó, Hội CCB thực hiện công tác vận động người dân buôn bán hàng hóa không lấn chiếm lòng lề đường, cho thuê phòng trọ với tinh thần hỗ trợ nguời nghèo, góp phần thực hiện an sinh xã hội theo Nghị quyết 11 của Chính phủ. Nhiều CCB có phòng trọ cho thuê đã trở thành hạt nhân của phong trào giữ gìn ANTT ở địa phương, nhất là khu công nghiệp, đô thị mới tập trung.
Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ thật sự hiệu quả khi được toàn dân tự giác tham gia, trong đó có vai trò quan trọng của các đoàn thể chính trị xã hội. Thành công của Hội CCB TP. Hồ Chí Minh trong công tác phối hợp hoạt động với ngành công an trong triển khai thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc những năm qua đã thể hiện rõ điều đó.
l.t.t