Quang cảnh Hội nghị
Qua năm thứ 2 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp Hội CCB tại Tp. HCM. Nhiều mô mình hay, cách làm sáng tạo trong việc triển khai học và làm theo Bác đã được thực hiện, nhân rộng, có sức lan tỏa cao. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những chuẩn mực đạo đức của CCB Việt Nam “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới’, tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, công chức nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đúng đầu ớ các cấp Hội có nhiều chuyển biến tích cực, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở mỗi cương vị, chức trách được phân công.

Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền - Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB TP. HCM trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua