PV: Xin đồng chí cho biết vai trò và sự đóng góp của CCB TP Đà Nẵng, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2007-2012?

Đồng chí Thái Thanh Hùng: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, T.Ư Hội, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và sự nỗ lưc vượt bậc của toàn thể cán bộ, hội viên, Hội CCB TP Đà Nẵng đã có bước trưởng thành vững chắc cả về tổ chức, tư tưởng cũng như hiệu quả hoạt động. Đến nay, Hội CCB TP có 11 hội trên cơ sở, 157 hội cơ sở (trong đó có 101 hội cơ sở 487), 16.893 hội viên (trong đó có 8.589 đảng viên, 2.793 hội viên là nữ). Toàn Hội có 5.044 hội viên tham gia cấp ủy, chính quyền, mặt trận… từ khu dân cư đến thành phố, chiếm trên 31% so với tổng số hội viên. Hoạt động của Hội luôn bám sát những định hướng cơ bản về tư tưởng của Đảng và nhiệm vụ chính trị của thành phố, coi trọng việc động viên, tập hợp lực lượng CCB, CQN, giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng thù địch, sai trái, bảo vệ đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng. Bằng uy tín và sự gương mẫu của mình, CCB TP đã tích cực vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác trong xã hội, tham gia công tác hòa giải trong nhân dân, xây dựng tình làng, nghĩa xóm, giữ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội. Nổi bật trong các hoạt động của Hội là công tác tình nghĩa, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo, làm giàu chính đáng. Ngoài vốn vay Ngân hàng CSXH, Hội đã vận động sự hỗ trợ của TP, các doanh nghiệp, xây dựng quỹ Hội gần 140 tỷ đồng để xóa 460 hộ nghèo, sửa chữa 112 nhà tạm, 201 nhà xuống cấp, xây 30 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, hỗ trợ Hội CCB các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Hòa Bình xây 12 nhà đồng đội. Đến nay, toàn Hội không còn hộ CCB nghèo và nhà tạm, góp phần quan trọng trong thực hiện chủ trương xóa nghèo và an sinh xã hội của TP.

Trong việc chỉnh trang đô thị, Hội các cấp đã kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện việc giải tỏa, đền bù, tái định cư hợp lý, hợp tình với 3.011 hộ CCB trong diện có nhà giải tỏa để gia đình hội viên ổn định cuộc sống, kiến nghị TP sắp xếp cho 15 trường hợp gia đình hội viên khó khăn nhà ở được vào các khu chung cư. Ngoài ra, Hội còn chủ động phối hợp với các ngành liên quan giải quyết kịp thời, đúng, đủ chế độ chính sách của Nhà nước liên quan đến quyền lợi hợp pháp của hội viên. Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, bồi dưỡng 471 đoàn viên đứng vào hàng ngũ của Đảng, tổ chức cho đoàn viên và hội viên thắp nến tri ân tại NTLS vào ngày lễ tết, tối rằm và mùng một hằng tháng, nhận và cảm hóa 472 trẻ em hư trở nên tiến bộ, vận động 225 em bỏ học trở lại trường, 45 em đi học nghề, thành lập trên 300 CLB CQN với 13.700 người sinh hoạt, đạt tỷ lệ trên 70% số CQN ở các địa phương. 5 năm qua, Hội CCB đã tham mưu cho UBND TP hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho 101 ban liên lạc truyền thống có điều kiện hoạt động, gặp mặt; đã tiếp, làm việc với 13 đoàn khách quốc tế, để lại ấn tượng tốt đẹp, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.

Có thể nói, 15 năm qua, trong mỗi bước đi lên, mỗi bước phát triển về KTXH, QPAN của TP Đà Nẵng đều gắn liền với sự đóng góp trí tuệ, công sức lớn lao của lực lượng CCB, xứng đáng với lòng tin của Đảng bộ và nhân dân TP. Hội CCB thật sự là chỗ dựa vững chắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân.

PV: Thưa đồng chí, kết quả hoạt động 5 năm qua của Hội khá toàn diện. Vậy đâu là những bài học kinh nghiệm?

Đồng chí Thái Thanh Hùng: Thực tế đã chỉ ra rằng, phải thường xuyên đặt lên hàng đầu nhiệm vụ chính trị của Hội là xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc. Hội thực sự là mái nhà chung, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của hội viên, động viên CCB phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chăm lo đời sống hội viên. Chăm lo xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, có sức khỏe tốt, giàu tâm huyết với mọi hoạt động của Hội. Luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, ngành để hoạt động của Hội ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng. Gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương nhằm nâng cao vị trí, vai trò CCB trong toàn bộ các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội của TP.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

Nguyễn Phát

(thực hiện)