Từ đầu năm 2015 đến nay, Hội CCB tỉnh đã tổ chức phổ biến kiến thức phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý cho cán bộ, tuyên truyền viên của Hội được gần 2800 lượt người; tập huấn bồi dưỡng 4 lớp được 395 người, truyền thông được 3 lớp với 672 người về phòng chống HIV/AIDS. Mỗi quý, Hội CCB tỉnh phát hành Bản tin CCB với số lượng 2.200 cuốn/1 kỳ, làm tài liệu tham khảo, sinh hoạt, học tập định kỳ cho các chi hội về phòng chống tội phạm, ma tuý và tệ nạn xã hội.
Các cấp Hội đã tổ chức, vận động được trên 90% gia đình hội viên ký cam kết không có người thân mắc TNXH và phạm tội; phối hợp với các cơ quan phòng, chống tội phạm, TNXH cấp huyện tổ chức được 4 lớp bồi dưỡng cho gần 500 cán bộ Hội về các nội dung công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tội phạm và TNXH; đây là lực lượng nòng cốt của Hội trong tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nhiệm vụ.
Các cấp Hội duy trì hoạt động của 652 tổ nắm tin, đã cung cấp nhiều tin tức có giá trị liên quan đến tội phạm cho lực lượng Công an; phối hợp với Công an nắm chắc các đối tượng trên địa bàn. Phối hợp với Công an tỉnh, từ năm 2014 đến nay Hội CCB tỉnh đã xây dựng được 187 CLB phòng chống tội phạm mô hình "1+2", "1+3" với trên 2.000 hội viên tham gia. Ngoài ra, hội viên các cấp còn xây dựng mô hình "1+5", "1+6" cho phù hợp với tình hình, điển hình như các Hội Vĩnh Tường, Vĩnh Yên, Sông Lô...
Tham gia hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", các cấp Hội, hội viên CCB tỉnh Vĩnh Phúc đã góp phần bảo đảm bình yên cuộc sống cho nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.
Bài và ảnh: Lê Thị Lan