Mô hình trồng rau sạch của hội viên CCB xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương.

Hội CCB tỉnh Thanh Hóa có trên 215.430 hội viên (chiếm 98% số CCB toàn tỉnh), sinh hoạt tại 859 cơ sở thuộc 27 huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị. Tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp Hội và hội viên phát huy vai trò gương mẫu, cùng với nhân dân làm mới, nâng cấp 8.739km đường giao thông nông thôn, 2.126km kênh mương nội đồng, 11.100 phòng học các cấp, 200 trạm biến áp, 1.886km đường dây hạ thế, 349 nhà văn hóa và khu thể thao xã, 2.599 nhà văn hóa thôn, 288 chợ nông thôn, 448 trạm y tế, 374 trụ sở xã, hơn 50.000 công trình cấp nước sinh hoạt; xây mới, chỉnh trang gần 90.000 nhà ở cho hội viên và hộ nghèo. Qua đó, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và ngày càng nâng cao. Toàn tỉnh có 1 huyện và 244 xã đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 15,3 tiêu chí/xã; xây dựng thành công 3 mô hình thí điểm NTM kiểu mẫu...

Trong đó, Hội CCB huyện Thiệu Hóa đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện 3 tiêu chí về giữ gìn môi trường (tiêu chí 17), xây dựng hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh (tiêu chí 18) và an ninh trật tự (tiêu chí 19). Các cấp Hội thành lập các tổ CCB tự quản, tổ ANTT, tổ ATGT với hơn 1.000 hội viên tham gia; góp phần giữ gìn ổn định chính trị ở cơ sở. Các chi hội, nhận quản lý 110 đoạn đường tự quản về vệ sinh môi trường; thành lập 8 CLB vệ sinh môi trường định kỳ thu gom rác thải; 70% cơ sở tham gia công tác vệ sinh môi trường ngoài đồng ruộng. Ngoài ra, hội viên còn đóng góp hơn 6.000 ngày công, hiến hơn 1.140m2 đất, phá dỡ 5.800m tường rào mở rộng đường giao thông, ủng hộ vật tư trị giá hơn 2,5 tỷ đồng...

Huyện Hội Nga Sơn luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào. Đó là hiến trên 14.000m2 đất thổ cư, hơn 43.000 ngày công lao động, nâng cấp hơn 1.000 nhà ở, xây mới gần 38.000m2 tường rào... Hội viên đóng góp nhiều ý kiến cho cấp ủy Đảng, chính quyền về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Đồng thời tham gia các tổ an ninh trật tự, an ninh xã hội, tổ CCB tự quản về trật tự xã hội, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; giúp đỡ, hỗ trợ đồng đội khó khăn vươn lên trong cuộc sống...

Cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Cẩm Thủy tự nguyện đóng góp gần 3,5 tỷ đồng, 14.000 ngày công; hiến 33.368m2 đất xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình NTM. Hội viên còn tích cực làm kinh tế, nâng cao đời sống; động viên nhau đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tham gia các tổ ANTT, an ninh xã hội, tổ CCB tự quản... Hằng năm, Hội có hơn 95% hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”, 92% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 95% tổ chức cơ sở Hội đạt TSVM, trong đó có trên 50% đạt TSVM xuất sắc.

Hữu An