Hội CCB tỉnh Thái Bình vừa tổ chức Hội nghị tập huấn cho hơn 300 đại biểu là cán bộ chủ chốt Hội CCB từ tỉnh tới cơ sở.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông, một số quy định về bảo đảm an toàn giao thông; đại diện Công an tỉnh phổ biến một số nội dung liên quan đến thực trạng, tình hình về tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng và chủ trương, biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian tới. Ngoài ra, các đại biểu đã nghe đại diện Hội CCB tỉnh hướng dẫn tham gia cuộc thi thực hiện Chỉ thị số 40 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; thống nhất một số nội dung cơ bản về công tác tổ chức chính sách Hội CCB.

Buổi tập huấn có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp các đại biểu kịp thời nắm bắt được tình hình tội phạm, tội phạm ma túy, tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, từ đó có những biện pháp tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về an toàn giao thông; kịp thời phát hiện, tố giác các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy góp phần bảo vệ gìn giữ bình yên cho nhân dân.

Tiến Đạt