PV: Thưa đồng chí Chủ tịch, nhiệm kỳ vừa qua, Hội CCB tỉnh đã có nhiều đóng góp cho việc xây dựng Thái Bình phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị… tạo được uy tín trước Đảng, chính quyền và nhân dân. Đề nghị đồng chí cho biết một số kết quả hoạt động của Hội?

Đồng chí Bùi Đình Nho: Hội CCB tỉnh Thái Bình hiện có trên 91.000 hội viên, chiếm 87,55% số CCB. Nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu được Hội CCB tỉnh xác định là tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền. Các cấp Hội đã tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chính sách pháp luật của Nhà nước... Trong dịp Đại hội Đảng lần thứ XI vừa qua, Hội đã có 10.123 ý kiến đóng góp vào các văn kiện đại hội Đảng các cấp. Toàn Hội có 2.962 hội viên được bầu vào ban chi ủy, trong đó có 37% đảng ủy viên cơ sở và tỉnh ủy viên có tới 25% là hội viên CCB. Công tác xóa đói giảm nghèo được các cấp hội đẩy mạnh, thu nhiều kết quả tốt. Các cấp Hội đã tín chấp cho 19.237 hội viên vay 287 tỷ đồng sử dụng khá hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,48%, tỷ lệ hộ giầu tăng lên 9,38%. Giáo dục thể hệ trẻ cũng là mối quan tâm của các hội viên. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức 1.837 buổi nói truyện truyền thống cho hơn 400.000 lượt đoàn viên, học sinh, sinh viên, qua đó giúp các em biết trân trọng những tấm gương thế hệ trước để tự hoàn thiện bản thân. Ngoài ra Hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh triển khai nhiều chương trình phối hợp hoạt động đạt hiệu quả thiết thực như: Phối hợp với công an triển khai chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tích cực tuyên truyền nâng cao cảnh giác cách mạng, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, tham gia diễn tập phòng thủ khu vực…

*PV: Đồng chí cho biết đánh giá của Đảng, chính quyền đối với Hội CCB tỉnh? *

Đồng chí Bùi Đình Nho: 5 năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng các hội viên CCB đã đoàn kết, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tạo nền tảng để đến năm 2020, Thái Bình trở thành tỉnh nông thôn mới, có nền nông nghiệp và công nghiệp theo hướng hiện đại. Đảng và chính quyền đã đánh giá cao các hoạt động của Hội CCB tỉnh, thể hiện qua các phần thưởng mà Hội đã được nhận: 1 Huân chương Lao động hạng nhì, cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2011, Bằng khen của Chính phủ năm 2007. Hội CCB thành phố được tặng Huân chương Lao động hạng ba, 10 lượt tập thể cấp tỉnh, huyện được Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Hội CCB Việt Nam, các bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen..

PV: Phương hướng trong nhiệm kỳ tới của Hội CCB tỉnh có gì đặc biệt, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Đình Nho: Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017 sẽ mở đầu cho thời kỳ mới của Hội CCB tỉnh. Phương hướng chung, thời gian tới là Hội CCB tiếp tục đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, nâng cao ý thức tự lực, tự cường, tích cực phát triển sản xuất, gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh và đặc biệt tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

**Quang Vinh **thực hiện