Lễ ra mắt CLB CCB, CQN làm kinh tế thị xã Hoà Thành.

Hội CCB tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Câu lạc bộ CCB, CQN làm kinh tế năm 2022.

Báo cáo tổng kết, đồng chí Trần Nuôi - Chủ nhiệm CLB cho biết: Toàn tỉnh có 31 CLB, trong đó có 1 CLB cấp tỉnh, 9 CLB cấp huyện  và 21 CLB cấp xã. Trong năm 2022 đã phát triển thêm 11 CLB cấp xã, phường. Tổng doanh thu các CLB đạt 44,34 tỷ đồng; thu hút hơn 2.000 lao động, giải quyết việc làm cho 780 lao động là CCB, con em CCB với mức thu nhập từ 4,5-5 triệu đồng/tháng/người.

Năm 2022, các thành viên CLB sản xuất, kinh doanh và dịch vụ hoạt động đều tay, đạt hiệu quả cao. Các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, gia trại, sản xuất, chế biến các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đặc biệt, trong sản xuất kinh doanh, các CLB đều chú trọng bảo vệ môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ, các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm và hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước đúng, đủ theo quy định.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, các thành viên CLB còn ủng hộ những hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, động viên lúc đau bệnh, hỗ trợ vốn trong sản xuất, kinh doanh, tổng giá trị 260 triệu đồng.

Hà Thanh