Lãnh đạo Hội CCB tỉnh Sơn La tiếp nhận tiền ủng hộ xây nhà Nghĩa tình đồng đội của Công đoàn Công ty điện lực Sơn La.

Những năm qua, các cấp Hội CCB tỉnh Sơn La luôn đẩy mạnh công tác dân vận gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động. Từ đó, huy động được sự tham gia của đông đảo hội viên, nhân dân, phát huy vai trò của CCB trong phát triển KTXH, củng cố QPAN trên địa bàn.

Nét nổi bật, là Hội CCB các cấp tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến ANCT, TATXH; tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN.

Các cấp Hội tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến xây dựng văn kiện của Đảng. Toàn tỉnh có 7.120 lượt cán bộ, hội viên được phân công tham gia các tổ phục vụ bầu cử; 1.983 hội viên CCB tham gia Cấp uỷ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; có 702 cán bộ, hội viên trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, nhiều hội viên CCB Khối 487 đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Hội vận động hội viên thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động làm tham mưu và trực tiếp tham gia có hiệu quả trong đấu tranh giải quyết những vấn đề phức tạp về dân tộc, tôn giáo. Coi trọng phòng, chống nguy cơ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Đẩy mạnh công tác phát hiện, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội, Công an làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu vực phòng thủ.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế, cán bộ, hội viên CCB luôn nêu cao tinh thần vượt khó, ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Phối hợp với các cơ quan liên quan tạo điều kiện để hội viên tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay. Đến hết quý III-2023, tổng dư nợ trong toàn Hội đạt trên 1.369  tỷ đồng, giúp hàng nghìn hội viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận với nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình như: Chăn nuôi trâu, bò, dê nhốt chuồng, trồng cây ăn quả trên đất dốc, kinh tế trang trại VAC, trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, kinh doanh dịch vụ… nhờ đó đã xuất hiện nhiều mô hình hội viên sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập từ 1 đến 5 tỷ đồng/năm. Đến nay, toàn tỉnh có 38 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 43 HTX, 55 tổ hợp tác, 144 trang trại, 1.131 gia trại, 509 hộ kinh doanh dịch vụ là Hội viên CCB. Đã có 749 hội viên CCB trong tỉnh được công nhận đạt danh hiệu hội viên CCB sản xuất kinh doanh giỏi...

Tuyên truyền vận động tham gia phong trào chung sức xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, cán bộ, hội viên đã hiến 2.257m2 đất, góp 370 triệu đồng, tham gia 765 ngày công lao động, vật chất khác 1,25 tỷ đồng để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 43.2km đường giao thông nông thôn, 65km kênh mương thủy lợi nội đồng; xây dựng 27 cầu, cống; trồng 482ha cây các loại; khoanh nuôi bảo vệ 523ha rừng… Toàn tỉnh hiện có 193 tuyến đường “CCB tự quản”.

Cán bộ, hội viên còn tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Tham gia vận động từ thiện xã hội như: Ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 hơn 342 triệu đồng; ủng hộ xây dựng khu tâm linh Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại bản Nhọt, xã Gia Phù, huyện Phù Yên được trên 969 triệu đồng; ủng hộ Chương trình hỗ trợ triệu phần quà cho hội viên CCB yếu thế trong đại dịch Covid-19 được trên 42 triệu đồng...

Hằng năm cán bộ cơ quan tham gia chương trình “Xuân biên cương đoàn kết, Tết thắm tình quân dân”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được 25 triệu đồng; tham gia hỗ trợ, kết nối, giúp tiêu thụ nông sản cho hội viên bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên 3.069 tấn quả các loại. Ngoài ra, cán bộ, hội viên cơ quan còn kêu gọi các “mạnh thường quân” ủng hộ 630 triệu đồng để xây mới và nâng cấp hai Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ; xã Mường Do, huyện phù Yên. Vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ trên 11 tỷ đồng để xóa 273 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đồng chí Lưu Minh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, nhận xét: Những mô hình, việc làm cụ thể của Hội CCB tỉnh tuy vật chất không lớn nhưng có ý nghĩa quan trọng trong tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, xây dựng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp  ứng  dụng  công nghệ  cao của khu vực Tây Bắc.

Xuân Trường