5 năm qua, các cấp Hội CCB tỉnh Quảng Ninh đã quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Chuyên đề III về phát triển kinh tế của T.Ư Hội CCB Việt Nam phát động, nhất là chương trình công tác “CCB giúp nhau xoá nghèo, làm kinh tế giỏi”. Do vận dụng cơ chế, chính sách một cách linh hoạt nên Hội CCB tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng được nhiều phong trào hay, cách làm sáng tạo với nhiều mô hình CCB vượt khó vươn lên, xoá đói, giảm nghèo, nhiều trang trại, HTX, doanh nghiệp do hội viên CCB làm chủ đã phát huy được hiệu quả kinh tế. Đến nay, số gia đình hội viên nghèo chỉ còn 0,56%, số hộ khá giàu lên tới trên 50%...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hanh đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Hội CCB tỉnh Quảng Ninh trong việc đẩy mạnh công tác giúp nhau xoá nghèo, thiết thực tham gia cùng tỉnh phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội. Nhân dịp này, Hội CCB đã trao bằng khen cho 88 tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện công tác “CCB giúp nhau xoá nghèo, làm kinh tế giỏi”.

PV