PV: Thưa đồng chí Chủ tịch. Đề nghị đồng chí cho bạn đọc Báo CCB Việt Nam cùng biết về những kinh nghiệm của Hội CCB tỉnh Quảng Ninh trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ !
Đồng chí Đỗ Viết Cường: Những năm qua, với sự nỗ lực trong mọi hoạt động của các cấp Hội và hội viên CCB, được sự giúp đỡ, chỉ đạo của Hội cấp trên, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh Quảng Ninh luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị - xã hội của mình. Qua công tác tổ chức thực hiện, chúng tôi đã đúc rút được một số bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới:
Thứ nhất, Tâm niệm lời dạy của Bác “Làm gì thì cũng vì lợi ích của dân mà làm”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong mọi công tác xã hội để cùng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị-xã hội được giao, tích cực tham gia phát triển KTXH như đóng góp xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” hơn 2,5 tỷ đồng; ủng hộ chương trình đưa điện ra đảo Cô Tô được 2,69 tỷ đồng; củng cố 3.212 chi đoàn thanh niên…
Thứ hai, muốn làm tốt mọi công tác xã hội thì bản thân Hội phải vững mạnh thực sự. Đến nay, tổ chức Hội đã có ở tất cả các địa bàn, từ huyện Bình Liêu, Ba Chẽ đến Hạ Long, Đông Triều… với 347 cơ sở Hội, 2.192 chi hội; 52.627 hội viên ở khắp 14 thành phố, huyện, thị xã và các cơ quan hành chính, doanh nghiệp trong tỉnh. Các cấp Hội đã vận động hội viên cùng giúp nhau xóa nghèo bền vững với phương châm “Ba giúp” (giúp giống vốn-giúp công sức-giúp kỹ thuật) trị giá hơn 11 tỷ đồng; đến nay toàn Tỉnh hội không còn hộ đói, chỉ còn 533 hộ CCB nghèo (chiếm 1,04%), số hộ CCB khá trở lên đạt hơn 52%... Chúng tôi xác định, Hội “khỏe” mới “nói được, làm được”.
Thứ ba, tổ chức quán triệt trong toàn Hội thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, với những việc làm thiết thực, hiệu quả. Lúc sinh thời, Bác đã dạy chúng ta nhiều điều và trong Di chúc, Bác dặn “Nói phải đi đôi với làm”. Học Bác, những năm qua, các cán bộ hội viên và tổ chức Hội chúng tôi đã đăng ký làm theo Bác với những nội dung thiết thực, không phô trương hình thức. Trong quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu là hội viên và tổ chức Hội…

PV: Đề nghị đồng chí cho biết những kết quả cụ thể của Hội trong các hoạt động này!
Đồng chí Đỗ Viết Cường: Trong các hoạt động của các tổ chức Hội, chúng tôi luôn đánh giá cao các công việc có ý nghĩa thực tế và có tầm ảnh hưởng lớn, nhất là thực hiện phong trào “Xây dựng nông thôn mới”. Hội viên CCB tại các cơ sở trong tỉnh Quảng Ninh đã gương mẫu hiến đất, hiến kế, hiến công, chỉ tính từ năm 2011 đến cuối năm 2013, đã có 2.859 hộ CCB hiến 131.206m2 đất, 10.347m tường rào, hội viên CCB trong tỉnh đóng góp 19.585 ngày công và 1,623 tỷ đồng. Các cơ sở Hội ở khắp các thành phố, huyện, thị xã trong tỉnh như tại Bình Liêu, Đầm Hà, Vân Đồn, Uông Bí, Cẩm Phả… đã lựa chọn mô hình, phần việc phù hợp đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện và làm nòng cốt vận động nhân dân cùng thực hiện như giám sát thực hiện các công trình xây dựng nông thôn, quản lý, nạo vét kênh mương nội đồng, bảo vệ môi trường, quản lý chợ, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng đoạn đường kiểu mẫu… Tại các thành phố, huyện, thị xã thị trấn, Hội CCB đều có những phong trào, việc làm thiết thực, trong đó tiêu biểu là Huyện hội CCB Đông Triều có phong trào “Thắp sáng đường quê” do CCB làm nòng cốt và vận động nhân dân cùng thực hiện. Đến nay, 21/21 xã, thị trấn; 172/173 thôn trong huyện Đông Triều hoàn thành mô hình với 9.843 bộ bóng đèn, 458km đường làng ngõ xóm được lắp đèn chiếu sáng; người dân đi lại thuận tiện hơn, giảm thiểu tai nạn giao thông, hạn chế tối đa các tệ nạn xã hội.
Bên cạnh những tập thể làm tốt, chúng tôi còn có hàng nghìn cá nhân tiêu biểu như CCB La Quý Hải ở thị trấn Đầm Hà nuôi tôm công nghiệp, tạo việc làm cho hàng chục người dân, đóng góp tích cực vào mọi công tác xã hội; CCB Đào Văn Giảng ở xã An Sinh (Đông Triều) vượt khó vươn lên khai phá trồng 30ha rừng, ủng hộ 300 triệu đồng làm đường cho nhân dân; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một bí thư chi bộ… Tuy còn nhiều khó khăn nhưng những tập thể, cá nhân điển hình như vậy đang xuất hiện ngày càng nhiều; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.
PV: Trong thời gian tới, việc thực hiện Di chúc Bác Hồ của Hội CCB tỉnh Quảng Ninh được tiếp tục triển khai ra sao, thưa đồng chí?
Đồng chí Đỗ Viết Cường: Thực hiện Di chúc Bác Hồ và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn gắn kết chặt chẽ với phong trào “CCB gương mẫu”. Trước mắt, từ cách làm thiết thực của Hội CCB huyện Đông Triều, Thường trực Hội đã chủ trương thực hiện chuyên đề nhân rộng mô hình này sang các huyện, thị khác. đến nay đã có 10 huyện, thị xã triển khai có hiệu quả mô hình này, lắp được 2.199 bộ bóng đèn; có 72,7km đường nông thôn được chiếu sáng, đến cuối năm 2014 sẽ thực hiện trên toàn tỉnh. Chúng tôi tin rằng mô hình “Thắp sáng đường quê” sẽ là một điển hình của công tác “dân vận khéo” của Hội CCB tỉnh Quảng Ninh năm 2014, đồng thời những tấm gương tiêu biểu đang được tuyên truyền rộng rãi để mọi người cùng làm theo.
Học Bác là thể hiện bằng những hành động và việc làm mỗi ngày và suốt đời để các CCB vaø toå chöùc Hoäi ngaøy caøng tröôûng thanh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị-xã hội được Đảng Nhà nước và nhân dân giao cho.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!
Lê Doãn Chiêu (thực hiện)