Đến dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Trung ương có Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam. Tham dự Đại hội còn có 275 đại biểu CCB ưu tú, đại diện cho hơn 50.000 hội viên CCB trong tỉnh. Đại hội vinh dự được nhận lẵng hoa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi tới chúc mừng.
Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội CCB tỉnh Quảng Ninh đã phát triển thêm 1 tổ chức Hội trên cơ sở, 32 tổ chức hội cơ sở, kết nạp 12.843 hội viên mới, số cơ sở hội đạt “trong sạch, vững mạnh” là 96%, hội viên đạt tiêu chuẩn “hội viên gương mẫu” là 95%, gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “gia đình CCB văn hóa” là 93%. Bên cạnh đó, hoạt động Hội trên nhiều lĩnh vực đều có thành tích được Đảng, chính quyền đánh giá cao. Đặc biệt, phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi có chuyển biến tích cực, phát triển nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả trên các loại hình kinh tế. Năm 2012, số vốn huy động từ nhiều nguồn đạt 185 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với năm 2007. Từ những đồng vốn vay, nhiều hội viên đã có cơ hội vươn lên, làm giàu cho mình và giúp đỡ mọi người. Tỷ lệ nghèo theo tiêu chí cũ, tính tới tháng 9- 2012 chỉ còn 1,4%.
Với những thành tích đạt được, nhiệm kỳ qua, 4 tập thể, 2 cá nhân đã vinh dự nhận Huân chương Lao động các hạng nhất, nhì, ba. 24 đơn vị được Chính phủ, Trung ương Hội, UBND tỉnh tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc”. 61 tập thể và 44 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Chính phủ, Trung ương Hội CCB và UBND tỉnh.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Hữu Bồng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam đánh giá cao hiệu quả của hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định, Hội CCB tỉnh luôn luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, triển khai nhiệm vụ toàn diện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh lần thứ IV đề ra. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Hội CCB tỉnh Quảng Ninh cần tăng cường chủ động làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên luôn nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua địa phương, cơ quan, đơn vị; giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Các cấp Hội cần chăm lo xây dựng Hội, đổi mới phương thức hoạt động, đạt hiệu quả thiết thực. Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác CCB theo tinh thần Nghị quyết 09 và Kết luận số 66 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; động viên CCB tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những đóng góp của lực lượng CCB đối với sự nghiệp phát triển KTXH của tỉnh. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Hội CCB tỉnh tiếp tục quán triệt, tham mưu cho các cấp ủy Đảng thực hiện tốt nội dung Kết luận số 66 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Các cấp hội phải là lực lượng nòng cốt, tích cực đấu tranh chống các quan điểm cơ hội lệch lạc trái với quan điểm của Đảng và lợi ích nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với việc tiếp tục “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đi đầu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; tiếp tục phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường; giáo dục con cháu và làm tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp chung của địa phương và đất nước.
Bên cạnh đó, Hội cần tăng cường đổi mới chương trình phối hợp hoạt động có hiệu quả với các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội trong tỉnh; tích cực phát hiện đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong xã hội; gương mẫu đi đầu, triển khai nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đàng và chính quyền các cấp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội CCB tỉnh cần phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; đóng góp có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, các chương trình xóa đói giảm nghèo tại cơ sở; nêu gương và đi đầu trong mối gia đình, làng xóm, giữ gìn và phát hu bản sắc dân tộc. Lực lượng CCB cần tích cực hưởng ứng, gương mẫu tham gia, hiến công hiến sức và hướng dẫn quần chúng nhân dân liên quan đến công tác GPMB, tái định cư, tham gia công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất. Đồng chí chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần tạo điều kiện tốt cho hoạt động của Hội, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho CCB. Đồng chí tin tưởng rằng, Hội CCB sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, sớm khắc phục hạn chế, yếu kém, luôn cố gắng phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.
Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ mới đã ra mắt Đại hội, gồm 28 đồng chí; đồng chí Đỗ Viết Cường được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh. Đại hội cũng đã bầu 6 đồng chí dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam sẽ diễn ra trong tháng 12 tới. Mai Anh