Các đơn vị mang về hội thi chương trình ca nhạc được dàn dựng khá công phu với nhiều thể loại phong phú, đặc biệt là các tiết mục dân ca để lại trong lòng người xem nhiều xúc động, như chương trình của TP Hội An, huyện Duy Xuyên. Phần thi lý thuyết với 15 câu hỏi xoay quanh điều lệ Hội, vai trò của CCB trong các hoạt động ở địa phương, nhất là trong công tác xây dựng nông thôn mới, CCB học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xử lý các tình huống ở cơ sở, công tác giáo dục thế hệ trẻ, công tác đền ơn , đáp nghĩa, tình cảm và trách nhiệm với đồng đội...Phần thực hành, các đội đều tập trung vào nội dung điều hành cuộc họp của Ban chấp hành. Nhiều đội đã tiến hành cuộc họp đúng nguyên tắc, sinh động, linh hoạt, dân chủ, chú trọng phần giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu đề ra.
Qua hội thi lần đầu được chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ có điều kiện học tập lẫn nhau trong các mặt công tác xây dựng và tổ chức các hoạt động CCB ở cơ sở. Kết quả toàn đoàn đối với các địa phương đồng bằng , Hội CCB Huyện Duy Xuyên đạt giải nhất; đối với các huyện miền núi, giải nhất thuộc về huyện Nông Sơn.

Tin, ảnh: Nguyễn Phát