Nhân năm học mới 2018-2019, Hội CCBTP Đà Nẵng đã tổ chức trao học bổng cho 9 em học sinh là con CCB có hoàn cảnh khó khăn vừa thi đỗ vào các trường đại học với số tiền là 45 triệu đồng, mỗi em nhận học bổng 5 triệu đồng/ năm. Được biết toàn bộ số tiền nầy do Hội vận động các doanh nghiệp hổ trợ. Việc trao học bổng khuyến học năm nay có đổi mới so với các năm . Trước đây, cứ đầu năm học, Hội trao học bổng từ 30 đến 40 em, mỗi em 1 triệu đồng. Năm nay, Hội trao học bổng cho 9 em đỗ vào đại học, mỗi em 5 triệu đồng và sẽ được trao học bổng suốt trong 4 hoặc 5 năm đại học với điều kiện các em giữ vững thành tích học tập và hạnh kiểm từ khá trở lên. Nếu em nào không đạt sẽ chuyển cho các em khác cũng là con CCB có hoàn cảnh khó khăn. Cũng dịp nầy, Hội CCB 7 quận, huyện và khối 487 đều tổ chức trao tiền hổ trợ khuyến học cho con em CCB vượt khó, học giỏi.

Tin, ảnh: Nguyễn Phát