Sự cố ô nhiễm môi trường biển khiến tình hình an ninh trật tự có lúc diễn biến phức tạp, có nơi trở thành “điểm nóng”. Trước biến động đó, BCH Tỉnh hội chỉ đạo các cấp phối hợp cùng các ngành, các cấp, các đoàn thể nhất là ở những địa bàn trọng điểm như vùng biển, vùng đồng bào có đạo, địa bàn có dự án lớn tích cực vào cuộc, bám nắm tình hình, tham mưu giải quyết những vụ việc nổi cộm, ổn định chính trị. Chính vì có sự nhạy bén trong công tác tham mưu và tinh thần gương mẫu của hội viên, nên lực lượng CCB thể hiện rõ vai trò nòng cốt và được các cấp ủy, chính quyền, nhân dân tin cậy. Lực lượng CCB đương nhiệm tham gia cơ quan lãnh đạo các cấp có 7.500 đồng chí; trong đó có 3.199 đồng chí trong các cấp ủy Đảng, 1.351 đồng chí là đại biểu HĐND các cấp và 3.816 hội viên trong các tổ bảo vệ, dân phòng, dân phố. Đây chính là lực lượng nòng cốt, gương mẫu trong các nhiệm vụ của Hội và địa phương.
Trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho hội viên, Hội nhân rộng các mô hình “CCB làm kinh tế giỏi”. So với đầu nhiệm kỳ, số hộ nghèo giảm 2,13%, số hộ khá và giàu tăng 62%. CLB Doanh nhân CCB tỉnh thành lập, đánh dấu một bước phát triển mới của phong trào CCB làm kinh tế, với 133 doanh nghiệp; 116 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 100 HTX, tổ hợp tác; 1.240 trang trại, gia trại. Tham gia phong trào nổi bật nhất là cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng NTM”; CCB hiến kế, hiến trên 48.500 ngày công, 73.800m2 đất và tài sản có trị giá để cùng địa phương hoàn thành sớm các tiêu chí về xây dựng NTM.
Các cấp Hội luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy năm 2013 làm “Năm chi hội”, tập trung xây dựng chi hội và cơ sở Hội TSVM. Qua Hội thi “Cán bộ chi hội giỏi” ở 3 cấp đã tạo sự chuyển biến cơ bản, vừa nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ các cấp, vừa hấp dẫn CCB vào Hội. Các cấp kết nạp 5.687 hội viên mới. Bình quân trong 5 năm có 99,76% số cơ sở đạt TSVM (trên 40% đạt TSVM xuất sắc); 97,47% “Hội viên gương mẫu” và 96,6% gia đình hội viên là “Gia đình văn hóa”.

PV: Đồng chí cho biết những yếu tố chính để đạt được kết quả trên?
Đồng chí Trần Văn Bường: Đó là sự bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, chức năng nhiệm vụ của Hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của T. Ư Hội và cấp ủy chính quyền các cấp. Mọi chủ trương đều xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nguyện vọng chính đáng của hội viên; luôn quan tâm đến đời sống và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CCB. Chú trọng nâng cao trách nhiệm, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì và cán bộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng công giáo...
Chính vì những lẽ đó mà Hội được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; 5 Huân chương lao động; 9 Cờ thi đua của T.Ư Hội, 2 Cờ thi đua của UBND tỉnh và nhiều Bằng khen của Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Công an và các cấp, các ngành.

PV: Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cần tập trung vào những nội dung gì, thưa đồng chí?
Đồng chí Trần Văn Bường: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy vai trò, trách nhiệm của CCB trong xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh. Thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của Hội và địa phương, nhất là Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình, điển hình “CCB làm kinh tế giỏi” và các chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ VI đề ra. Phấn đấu tiếp tục xứng đáng là CCB trên quê hương Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp.

PV: Trân trọng cám ơn đồng chí!