Phong trào thi đua xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh được gắn với xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Hiện nay hội viên CCB Quảng Bình là đảng viên chiếm 32,35%; 68% số hội viên giữ các cương vị chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, chính quyền, mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể các cấp từ cơ sở trở lên; có 31,3% số hội viên CCB tham gia cấp uỷ các cấp, nhiệm kỳ 2010-2015; 36,5% số hội viên CCB là đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016.

Các cấp Hội, cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia thực hiện Quy chế dân chủ, nắm bắt tình hình, thực hiện chức năng tham mưu, giám sát, phản biện xã hội, thu thập ý kiến, tâm tư, nguyện vọng CCB, phản ánh kịp thời với cấp uỷ, chính quyền; tham mưu xử lý, giải quyết vụ việc tranh chấp xây dựng nhà máy xi măng ở Quảng Phúc (Quảng Trạch), vụ gây rối trật tự công cộng ở thôn Trung Thành, xã Ngư Thủy Bắc (Lệ Thủy); các vấn đề khiếu kiện vượt cấp về giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai; đấu tranh chống tiêu cực, gây mất trật tự công cộng; làm tốt công tác hòa giải, góp phần củng cố giáo dục, tạo sự chuyển biến trong nhận thức cho cán bộ, hội viên đối với chính sách của Đảng và Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo; động viên hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo, vượt khó, dám nghĩ, dám làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh nội lực, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, của các cấp, các ngành, đoàn thể ở địa phương, vươn lên để xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả.

Hội đã phối hợp với các ban, ngành chức năng lồng ghép tổ chức được 326 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hướng dẫn chuyển giao KHKT về sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt cho hơn 1.163 lượt hội viên và hộ gia đình. Liên kết với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 18 lớp tập huấn theo Chương trình 135 cho 27 xã đặc biệt khó khăn ở miền núi, vùng sâu, vùng xa với trên 1.090 hội viên được bồi dưỡng kiến thức sản xuất, chăn nuôi trâu, bò, thâm canh cây lạc và phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống; góp phần cùng địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có 110 doanh nghiệp vừa và nhỏ do hội viên CCB làm chủ, trong đó có 84 doanh nghiệp, công ty TNHH có vốn đầu tư từ 2 đến 50 tỷ đồng; có 325 trang trại từ 5 ha, 29 HTX, 17 tổ hợp tác sản xuất làm ăn có lãi, thu hút hàng ngàn con em CCB và nhân dân có công ăn, việc làm, thu nhập ổn định, cuộc sống từng bước được cải thiện.

Đến cuối năm 2011, tổng nguồn vốn vay qua các kênh Ngân hàng CSXH, các tổ chức tín dụng, quỹ quốc gia giải quyết việc làm của T.Ư Hội và chủ động khai thác các nguồn lực khác do hội viên đóng góp như tổ tiết kiệm, tổ hùn vốn, quỹ đồng đội… trên 305 tỷ đồng, cho 20.989 hộ gia đình vay phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho 10.399 lao động.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong mọi hoạt động thực tiễn; xây dựng được nhiều mô hình đơn vị tiên tiến, để lại dấu ấn sâu sắc, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Hội đã gắn bó mật thiết với thế hệ trẻ, chăm lo giáo dục truyền thống, lấy tấm gương bản thân CCB để thế hệ trẻ noi theo. Hội cũng đã quan hệ mật thiết với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Phạm Xuân Lục